Vatican -
ĐTC: Anh em hãy sống thánh thiện
Thế giới ngày nay đang cần đến các linh mục can đảm, yêu thương, những người không sợ đem tình yêu Thiên Chúa đến với mọi người, đặc biệt là những ai đang lầm than trong nghèo đói hay đang vất vả vật lộn với những khó khăn. Đức Thánh Cha đã nói như trên với các chủng sinh chủng viện Almo Capranica của giáo phận Rôma hôm 20/1/2006.

Hơn thế nữa, người mục tử cần trưởng thành, sống cuộc sống thánh thiện và trung tín tuyệt đối với giáo huấn của Giáo Hội nếu họ muốn là những nhà truyền giảng Tin Mừng có hiệu quả và muốn đem hy vọng đến cho thế giới.

"Để đáp ứng những mong đợi của thế giới hiện đại" và nên một phần trong sứ vụ Truyền Giảng Tin Mừng to lớn, "chúng ta đang cần đến những linh mục được chuẩn bị và can đảm, những người không có tham vọng gì và không có chút sợ hãi nào, những người tin tưởng vào chân lý Tin Mừng, và đặt việc công bố Chúa Kitô thành quan tâm đầu tiên của mình".

Người linh mục ngày nay "cần sẵn sàng để nghiêng mình trước những thống khổ nhân loại" và giúp mọi người cảm thấy "sự yên ủi của tình yêu Thiên Chúa và sự nồng ấm trong đại gia đình Giáo Hội".

Trong khi những chăm sóc và quan tâm cần phải vươn đến tất cả mọi người, "người nghèo và những ai chìm đắm trong khó khăn" cần phải được chú ý đến cách đặc biệt.

Để thực thi những bổn phận này, các linh mục cần thể hiện "sự trưởng thành nhân bản và sự tuân thủ cẩn trọng với những chân lý mạc khải mà huấn quyền Giáo Hội trung thành công bố".

Các linh mục cũng phải thể hiện "một dấn thân nghiêm túc sống một cuộc sống thánh thiện" và đức hạnh thể hiện nơi sự khiêm nhường và lòng bác ái.

Như những mục tử của Giáo Hội, các linh mục cần giúp nuôi dưỡng sự hiệp thông giữa anh chị em giáo dân sao cho "mọi người có một ý thức ngày một tăng trưởng rằng mình thuộc về một thân thể duy nhất là Đức Kitô".

Đức Thánh Cha kết luận rằng các chủng sinh càng "hướng cái nhìn về Chúa Kitô" và "sống kết hiệp với Ngài", họ càng dễ "trung thành theo bước chân của Ngài".