Washington: Qua ngày thứ 3 của hội nghị thứ Tư 13/11/2002, đề tài được coi là then chốt trong hội nghị mùa Thu diễn ra tại Khách Sạn Hyatt Regency, các Giám Mục hầu hết đã đồng ý với những qui tắc mới về giáo sĩ lạm dụng tính dục đã được đúc kết bởi Ủy Ban Hỗn Hợp Vatican và Hoa Kỳ.


Cũng được các Giám Mục đồng ý thỏa thuận trong ngày thứ 3 của hội nghị là những thay đổi nhỏ trong bản "Hiến Chương Bảo Vệ Trẻ Em và Người Trẻ" để thích nghi theo những qui tắc, tiến trình thảo luận có thể dẫn đến việc các giám mục kêu gọi triệu tập Công Ðồng Chung của Giáo Hội Hoa Kỳ, và một thông tư trong đó các giám mục cam kết "nâng đỡ trong tình anh em, thách đố trong tình anh em và sửa đổi trong tình anh em" liên quan đến những quyết định trên giáo sĩ làm dụng tính dục.

Bản quy tắc và bản hiến chương kêu gọi cách chức khỏi thừa tác vụ bất kỳ linh mục hay phó tế nào vi phạm tính dục tới trẻ vị thành niên. Văn bản cũng chứa đựng những điều khoản trợ giúp các nạn nhân, các bộ duyệt xét trong tầng lớp của giáo phận và trên toàn quốc, và sự hợp tác với chính quyền.

Ðức Hồng Y Francis E. George tại Chicago cũng là giáo sĩ kỳ cựu có chân trong Ủy Ban Hỗn Hợp đã nói trong buổi họp báo trong ngày trước khi bỏ phiếu, "Các giám mục rất quan tâm tới việc bảo vệ trẻ vị thành niên. Các ngài cũng quan tâm tới sự liên hệ của họ tới các linh mục".

Nhưng Ðức Hồng Y nói từ phía các nạn nhân cho tới các luật sư giáo luật cho rằng các giám mục không thể thi hành cả hai điều, "các giám mục, là những con người hiệp nhất, muốn thực hiện cả hai".


Ðức Hồng Y George đã hướng dẫn buổi thảo luận hai tiếng đồng hồ về những quy tắc mới trước khi các giám mục quyết định bỏ phiếu, các giám mục thay phiên đứng lên ca ngợi bản sửa chữa được coi là tinh tuý và củng cố lại những gị mà các giám mục đã đưa ra và nhất trí trong hội nghị bán niên tại Dallas vào tháng sáu vừa qua. Số phiếu đồng ý trong lần này là 246-7.

Trước khi đồng ý đến thông tư về việc giám sát của hội đồng, các giám mục đã thêm lời xin lỗi của những vị lãnh đạo giáo hội đã gởi bài sai các linh mục đã lạm dụng trẻ em.