BÀI ĐỌC 1Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha,là Đấng cứu chuộc chúng con:đó là danh Ngài từmuôn thuở.Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại đểchúng conlạc xa đường lối Ngài?Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá,chẳng còn biết kính sợNgài?Vì tình thương đối với tôi tớlà các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài,xin Ngài mau trởlại.Phải chi Ngài xé trời mà ngựxuống,cho núi non chuyển trước Thánh NhanNgài ngựxuống:và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan!Người ta chưa nghe nói đến bao giờ,tai chưa hềnghe, mắt chưa hềthấycó vịthần nào, ngoài Chúa ra,đã hành động như thếđối với ai tin cậy nơi mình.Ngài đón gặp kẻsống đời công chính mà lấy làm vuivà nhớđến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉdạy.Kìa, Ngài phẫn nộvì tội lỗi chúng con,nhưng khi mải đi theo các đường lối của Ngài,chúng con sẽđược cứu thoát.Tất cảchúng con đã trởnên như người nhiễm uế,mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ.Tất cảchúng con héo tàn như lá úa,và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.Không có ai cầu khẩn danh Chúa,cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài,vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến,và đểcho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạchúng con.Thếnhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con;chúng con là đất sét, còn thợgốm là Ngài,chính tay Ngài đã làm ra tất cảchúng con.

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2 1 Cr 1, 3-9

Bài trích thư thứnhất của thánh Phao-lô tông đồgửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.Tôi hằng cảm tạThiên Chúa của tôi vì anh em, vềân huệNgười đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. Quảvậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trởnên phong phú vềmọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng vềĐức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệnào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽlàm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờthếkhông ai có thểtrách cứđược anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Đó là lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG

Tv 84, 8

Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin tỏcho chúng con thấy tình thương của Chúavà ban ơn cứu độcho chúng con.Alleluia.

TIN MỪNG Mc 13, 33-37

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệrằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, đểnhà lại, trao quyền cho các đầy tớcủa mình, chỉđịnh cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữcửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủnhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡra ông chủđến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!”

Đó là lời Chúa.