Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự dè dặt sâu sắc về đường hướng của Giáo hội Công giáo ở Đức, đồng thời cảnh báo rằng các bước cụ thể hiện đang được thực hiện “có nguy cơ” làm suy yếu sự hiệp nhất với Giáo hội hoàn vũ.

Đức Thánh Cha đã đưa ra những lời chỉ trích của mình trong một bức thư gửi bốn nữ giáo dân Công giáo Đức được đăng trên tờ báo Welt của Đức vào ngày 21 tháng 11.

“Thực sự có rất nhiều bước được thực hiện bởi các bộ phận quan trọng của Giáo hội địa phương này, đe dọa đẩy Giáo hội này ngày càng rời xa con đường chung của Giáo hội hoàn vũ”.

Bức thư đề ngày 10 tháng 11, được viết bằng tiếng Đức và có chữ ký viết tay của Đức Thánh Cha.

Mối quan tâm hàng đầu của Đức Thánh Cha là việc các Giám Mục Đức và Ủy ban Trung ương Công Giáo Đức, gọi tắt là ZdK, thúc đẩy thành lập một “Hội đồng Thượng hội đồng” thường trực, đó là một cơ quan hỗn hợp gồm giáo dân và giám mục sẽ cai trị Giáo hội Công giáo ở Đức. Việc thành lập hội đồng này là ưu tiên hàng đầu của Tiến trình Công nghị Đức, một sáng kiến gây tranh cãi đòi hỏi những thay đổi đáng kể trong cơ cấu và giáo huấn của Giáo hội.

Trong bức thư của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng loại “cơ quan tư vấn và ra quyết định” như đề xuất hiện nay “không phù hợp với cơ cấu bí tích của Giáo hội Công giáo”. Ngài đã đề cập đến một lá thư ngày 16 Tháng Giêng từ các quan chức cao cấp của Vatican gửi cho các giám mục Đức, mà ngài đã ủy quyền cụ thể, cấm rõ ràng việc thành lập Hội đồng Thượng hội đồng.

Một ủy ban lãnh đạo Tiến trình Công nghị gần đây đã họp vào ngày 10 và 11 tháng 11 tại Essen để đặt nền móng cho Hội đồng Thượng hội đồng mà họ dự định thành lập không muộn hơn năm 2026.

Bốn giám mục Đức đã bỏ phiếu vào tháng 6 để ngăn chặn việc tài trợ cho ủy ban trù bị, và tổng cộng 8 trong số 27 giám mục Đức đã vắng mặt trong cuộc họp ngày 10 và 11 tháng 11.

Trong bức thư gần đây của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề xuất một con đường khác cho Giáo hội ở Đức.

Thay vì tìm kiếm “sự cứu rỗi” trong “các ủy ban không ngừng phát triển” hoặc “các cuộc đối thoại chuyên tâm lặp lại các chủ đề tương tự”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của Giáo hội Công giáo ở Đức phải bắt nguồn từ “cầu nguyện, sám hối và tôn thờ”.

Ngài cũng kêu gọi người Công giáo Đức “gắn kết với anh chị em của chúng ta” ở bên lề, đặc biệt là những người bệnh tật, bị cầm tù và những người “ở ngưỡng cửa nhà thờ của chúng ta”.

“Tôi tin chắc rằng ở những nơi này, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

Bức thư được gửi tới các nhà thần học Katharina Westerhorstmann và Marianne Schlosser, nhà báo Dorothea Schmidt, và nhà triết học tôn giáo Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz. Bốn nữ giáo dân người Đức trước đây từng là đại biểu của Thượng hội đồng nhưng đã từ chức vào tháng 2 để phản đối. Họ đã viết thư cho Đức Thánh Cha vào ngày 6 tháng 11 bày tỏ mối quan ngại của họ về đường hướng của Giáo hội Công giáo ở Đức.

Trong câu trả lời của mình, Đức Thánh Cha kêu gọi bốn người phụ nữ cầu nguyện cho ngài và “cho sự hiệp nhất chung của chúng ta”.

Nhà thần học người Đức Martin Brüske mô tả bức thư của Giáo hoàng là một tín hiệu rõ ràng và mạnh mẽ để ngăn chặn công việc của ủy ban thượng hội đồng.

Brüske cho biết trong một tuyên bố được cung cấp bởi Khởi Đầu Mới, một nhóm người Công giáo Đức chỉ trích Tiến trình Công nghị: “Ngọn cờ của Phêrô đã mang lại cho Giáo hội Đức một lợi thế vượt trội”. “Những người không muốn nghe và nhìn thấy điều này sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu cuối cùng họ biến mất trong vòng xoáy chia rẽ.”

Các nhà lãnh đạo của Tiến trình Công nghị Đức gần đây đã biện minh cho nỗ lực của họ nhằm thành lập Hội đồng Thượng hội đồng. Họ cho rằng cơ chế đó là phù hợp với sự nhấn mạnh của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc tăng cường tính đồng nghị trong Giáo hội Công giáo, bao gồm cả Thượng hội đồng gần đây về hội nghị tại Vatican.

Trong một tuyên bố ngày 29 tháng 10, Thomas Söding, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Người Công giáo Đức, đã mô tả Thượng Hội Đồng Vatican là “sự xác nhận về Tiến Trình Công Nghị ở Đức”. Ông nói thêm rằng các kế hoạch của Đức nhằm thành lập Hội đồng Thượng hội đồng thường trực phù hợp với lời kêu gọi phân cấp lớn hơn trong báo cáo của thượng hội đồng vào tháng 10.

Tiến trình Công nghị Đức, một nỗ lực chung của Hội đồng Giám mục Đức và ZdK, đã được khởi động vào năm 2019. Quá trình phi giáo luật đã kết thúc giai đoạn đầu tiên vào tháng 3, thông qua các nghị quyết để không chỉ tiến tới việc thành lập Hội đồng Thượng hội đồng mà còn để chúc lành cho các kết hiệp đồng tính và thúc đẩy việc phong chức cho phụ nữ ở cấp độ Giáo hội hoàn vũ.

Bức thư của Đức Thánh Cha gửi bốn nữ giáo dân không phải là lần đầu tiên ngài bình luận về Tiến trình Công nghị Đức. Vào tháng Giêng, ngài đã chỉ trích quá trình này là chỉ dành cho giới “tinh hoa” và “không hữu ích cũng như không nghiêm chỉnh”. Trước khi bắt đầu Tiến Trình Công Nghị Đức, ngài đã viết một lá thư vào tháng 6 năm 2019 cho những “Người hành hương ở Đức”, kêu gọi tập trung vào việc truyền giáo trước tình trạng “sự xói mòn và suy thoái đức tin ngày càng tăng”.

Điều khó hiểu đối với nhiều người là tại sao Đức Thánh Cha không cách chức một vài Giám Mục Đức.


Source:Catholic News Agency