Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng kêu gọi “hòa bình công lý” cho các quốc gia đang có chiến tranh

Bằng hành động và cầu nguyện, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình công lý cho tất cả các dân tộc đang phải gánh chịu hậu quả chiến tranh, Đức Thánh Cha kêu gọi “hòa bình chính đáng” và nhắc lại niềm xác tín của ngài rằng chiến tranh luôn là một thảm bại.

(Tin Vatican - Linda Bordoni)

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng ta đừng quên những người Ukraine đã và đang chịu tử đạo và chúng ta cũng nhớ đến các dân tộc Palestine và Israel: xin Chúa mang lại hòa bình công lý.”

“Có quá nhiều đau khổ,” ngài nói khi kết thúc buổi tiếp kiến chung hàng tuần.

“Có quá nhiều đau khổ.”

Đức Thánh Cha nói: “Nhiều Trẻ em đau khổ; người bệnh đang sầu khổ và nhiều người đang hấp hối, Chiến tranh luôn là một thảm bại. Chúng ta đừng quên: Chiến tranh luôn là một thảm bại.”

Thường xuyên kêu gọi hòa bình

Đức Thánh Cha Phanxicô đã liên tục đưa ra lời kêu gọi hòa bình và các giải pháp thương thoại cho các cuộc xung đột trên toàn thế giới, đồng thời không bao giờ ngài ngừng đề cập và cầu nguyện cho những nạn nhân của chiến tranh bạo lực và phải di dời ở Ukraine kể từ Nga xâm lược nước này hơn 18 tháng trước đây.

ĐTC cũng đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn, thả con tin và cho viện trợ nhân đạo vào giải Gaza đang bị bao vây, kể từ khi bắt đầu xung đột bạo lực giữa Hamas và Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.