Đức Hồng Y Vincent đã đưa ra tuyên bố sau đây khi cô Liz Truss được bầu làm Tân Thủ tướng, bảo đảm với bà về sự ủng hộ qua lời cầu nguyện của ngài và nhấn mạnh rằng nhu cầu của những người nghèo nhất trong xã hội phải được quan tâm khẩn cấp.

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Anh và xứ Wales, tôi gửi lời chúc mừng đến Liz Truss về việc cô được bầu làm lãnh đạo Đảng Bảo thủ và do đó được bổ nhiệm làm Thủ tướng. Tôi muốn bảo đảm với Thủ tướng Chính phủ về sự ủng hộ trong lời cầu nguyện của tôi.

Việc bổ nhiệm của cô đến vào thời điểm mà nhiều khủng hoảng phải đối mặt, ở quê nhà và trên toàn thế giới. Nổi bật trong số đó là cuộc khủng hoảng về giá cả sinh hoạt.

Người Công Giáo hiện diện trong mọi cộng đồng địa phương, luôn cố gắng đóng góp vào việc hỗ trợ những người khó khăn. Vì vậy, chúng tôi nhận thức rõ tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng này, với nhiều người biết rằng họ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa 'sưởi ấm hoặc ăn uống', đặc biệt là khi mùa đông đến gần. Sự sung túc mà xã hội của chúng ta đã trở nên quen thuộc dường như đang dần mất đi.

Tôi và các giám mục đồng nghiệp của tôi nhận ra sự phức tạp của những nguyên nhân, cả ngắn hạn và dài hạn, dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện đang ảnh hưởng đến rất nhiều người. Có nhiều người Công Giáo trong đời sống công cộng và trong lĩnh vực bác ái đang tham gia cố gắng đưa ra các giải pháp lâu dài cho những thách thức chính trị và kinh tế này.

Giáo huấn Xã hội Công Giáo

Giáo huấn Xã hội Công Giáo chỉ ra các nguyên tắc chính giúp tạo ra phong cách giải pháp chính đáng những nhu cầu cấp bách và nghiêm trọng.

Nguyên tắc phục vụ công ích có nghĩa là nhu cầu của những người nghèo nhất trong xã hội phải được quan tâm khẩn cấp. Thời gian ưu tiên cho lợi ích phe phái đã qua. Ngày nay, trọng tâm của chúng ta nên tập trung vào người cao tuổi, các gia đình phải chăm sóc trẻ em, và tất cả những người ít có khả năng đương đầu với sự gia tăng quá lớn của chi phí sinh hoạt mà chúng ta phải đối mặt. Điều này có nghĩa là phải chú ý ngay đến các vấn đề như mức trợ cấp phúc lợi và tác động của giới hạn hai con đối với các khoản thanh toán tín dụng chung, trong số các hành động có thể xảy ra khác. Các doanh nghiệp cũng vậy, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, đang phải đối mặt với những thách thức gay gắt và sẽ cần sự giúp đỡ để tồn tại. Sự hỗ trợ cho họ về việc làm và thu nhập gia đình là rất quan trọng.

Tương tự, nguyên tắc trợ cấp có thể được áp dụng cho hệ thống phúc lợi và dịch vụ công tập trung của chúng ta để làm cho việc phân phối hiệu quả hơn và công bình hơn. Nguyên tắc này, là một phần dài trong giáo huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo, tìm kiếm “sự tham gia tích cực của các cá nhân tư nhân và xã hội dân sự” qua đó “thực sự có thể cải thiện các dịch vụ xã hội và các chương trình phúc lợi, đồng thời tiết kiệm các nguồn lực” ( Đức Bênêđíctô XVI, Caritas in Veritate 60).

Giáo xứ và Tổ chức bác ái

Công việc của các giáo xứ địa phương của chúng tôi và của các cơ quan bác ái Công Giáo, dựa trên niềm tin chắc chắn về phẩm giá vốn có của mỗi người. Không ai bị gạt sang một bên hoặc bị 'xem thường'. Tôi tin tưởng rằng trong suốt cuộc khủng hoảng này, cộng đồng Công Giáo sẽ làm tất cả những gì có thể để hành động dựa trên xác tín này và thúc đẩy nguyên tắc tương ứng.

Tôi biết rằng các giáo xứ sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể, kể cả những cách thức sáng tạo để cung cấp thêm sự giúp đỡ về vật chất và hỗ trợ mục vụ. Tôi cũng kêu gọi tất cả những người Công Giáo dành bất cứ thời gian và nguồn lực tài chính nào có thể cho những nỗ lực bác ái hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng hiện nay. Công việc của các trường Công Giáo, từ lâu đã được ủng hộ và hưởng ứng, những trẻ em mà cha mẹ có thể gặp khó khăn về tài chính hoặc theo những cách khác, cần được hoan nghênh và khuyến khích mạnh mẽ.

Những nhu cầu tinh thần của người nghèo và những món quà đặc biệt của họ không bao giờ được quên. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết:

“Phần lớn người nghèo có một sự cởi mở đặc biệt đối với đức tin; họ cần Thiên Chúa và chúng ta không được phép không mang đến cho họ tình bạn, ơn lành của Người, lời Người, việc cử hành các bí tích và một hành trình trưởng thành và trưởng thành trong đức tin “(Evangelii Gaudium - Niềm vui của Tin Mừng - 200).

Tôi tin tưởng rằng các cộng đồng giáo xứ của chúng ta sẽ luôn cởi mở với những người đang gặp khó khăn và đặc biệt cần sự đồng hành và hỗ trợ tinh thần vào lúc này. Chúng có thể giúp chúng ta hiểu được sự khiêm nhường mà chúng ta phải có trước mặt Thiên Chúa.

Cuối cùng, tôi yêu cầu tất cả chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho những người đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng về giá cả sinh hoạt. Tôi cầu nguyện rằng tất cả mọi người trong xã hội của chúng ta sẽ làm việc cùng nhau để tìm ra những cách thức, cả ngắn hạn và dài hạn, để giảm bớt cuộc khủng hoảng đang đe dọa hạnh phúc của rất nhiều người này.

Lạy Thánh Thomas More,xin phù hộ tất cả những ai phục vụ trong đời sống chính trị và công cộng.

Lạy Thánh nữ Bernadette, xin cầu thay nguyện giúp cho người nghèo.

+ Đức Hồng Y Vincent Nichols

Chủ tịch, Hội đồng Giám mục Công Giáo Anh và xứ Wales
Source:Independent Catholic News