MẸ LÊN TRỜI BỞI HIỆP HÀNH

Lời Chúa trong lễ Đức Mẹ Lên Trời nói đến những con đường: Con đường tin yêu đưa Đức Mẹ đi thăm bà Êlisabét, con đường sống lại Chúa Giêsu mở ra cho những ai đã an giấc ngàn thu. Dù là đường lên trời hay nẻo đường đời, thì đường nào cũng là đường Mẹ hiệp hành với Chúa.

1. Đường đời yêu thương. Đức Mẹ lên đường, đon đả tới thăm bà Êlisabét. Mẹ không đi một mình mà Mẹ hiệp hành cùng Chúa, vì thế, bà Êlisabét đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này.” Trong Chúa, cả Mẹ Maria và mẹ con bà Êlisabét chan chứa niềm vui đến độ “đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng” và Mẹ Maria cũng hân hoan hớn hở vui mừng. Một niềm vui vĩ đại xuất phát từ đức tin được Chúa yêu thương chúc phúc và từ tình yêu chị em chia sẻ phục vụ.

2. Đường Trời vinh phúc. Bài Sách Thánh thứ nhất diễn tả thị kiến một người nữ vinh quang rực rỡ trên trời – đó chính là hình ảnh của Mẹ Maria. Mẹ lên trời bởi cả đời Mẹ hiệp hành gắn bó với Chúa. Mẹ cưu mang Chúa trong lòng dạ. Máu thịt Mẹ đã làm nên hình dạng một Thiên Chúa làm người. Suốt đời Mẹ gắn bó với Chúa từ khi thiên thần truyền tin Mẹ chịu thai cho tới khi Mẹ đứng kề bên thánh giá. Suốt đời Mẹ liên đới chứ không tách rời Chúa. Nên Chúa mở đường về trời thì Mẹ cũng về trời với Chúa.

Như thế, ánh sáng Lời Chúa soi chiếu con đường chúng ta đi: Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, hãy chọn con đường yêu thương phục vụ tha nhân, con đường đem Chúa cho người khác như Mẹ Maria lên đường thăm bà Êlisabét. Và chính con đường ấy dẫn chúng ta lên trời cao hưởng phúc cùng Chúa. Nào, chúng ta cùng nhau hát lên và tiến bước: Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ… để hiệp hành cùng Mẹ, cùng Chúa giữa đường đời và đường tới trời cao. Amen.