Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi đến Đại Hội Mục Vụ cho người nói tiếng Tây Ban Nha một video. Đức Thánh Cha nói:

Tôi trìu mến chào những người tham gia Đại Hội Mục Vụ cho người nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ đang nhóm họp tại Washington, với chủ đề: “Tiếng nói tiên tri: Hãy là cầu nối cho một kỷ nguyên mới”.

Chủ đề, nghe có vẻ hơi lớn, nhưng rất quan trọng. Các bạn đã chọn một chủ đề hay, trong thời điểm vô lý này, khi chưa thoát ra khỏi một đại dịch đã gây ra cho toàn nhân loại những đau khổ và đau buồn lớn, thì chúng ta lại thấy mình ở giữa đau khổ và bi kịch của chiến tranh. Mọi cuộc chiến đều sinh ra từ sự bất công, mọi cuộc chiến, kể cả những cuộc chiến mà đôi khi chúng ta gây ra trong gia đình và cộng đồng của chúng ta, đều diễn ra từ sự im lặng; chúng cũng được sinh ra từ sự bất công. Thật đáng buồn khi thấy rằng nhân loại không có khả năng suy nghĩ với những tư duy và kế hoạch hòa bình. Tất cả chúng ta đều nghĩ với tư duy về chiến tranh. Đó là chủ nghĩa hiện sinh Cain.

Tình anh em là dành cho tất cả mọi người, và nó được thể hiện trong những suy nghĩ làm thay đổi cuộc sống của các gia đình, cộng đồng, dân tộc, quốc gia và thế giới.

Tôi mời các bạn suy ngẫm về nhu cầu trở thành những Kitô hữu biến đổi cấu trúc và thành những người có thể tạo ra những nhịp cầu trong mọi lĩnh vực của xã hội, soi sáng tư tưởng, để có thể dẫn đến những hành động có thể mang lại hòa bình và thống nhất ở mọi cấp độ, bắt đầu từ gia đình của chúng ta, và cộng đồng. Tôi cần hòa bình, bạn cần hòa bình, thế giới cần hòa bình, hít thở hòa bình là điều lành mạnh. Chúng ta cần những dấu hiệu hòa bình hữu hình. Kitô hữu phải nêu gương.

Tôi xin các bạn hãy là những cây cầu, hãy tạo ra những nhịp cầu, hãy cầu nguyện và làm việc cho hòa bình, và đừng quên cầu nguyện cho tôi.

Tôi cầu chúc cho bạn mọi điều tốt lành nhất, và tôi ban phép lành Tòa Thánh cho các bạn: nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Source:Sismografo