Đức Tổng Giám Mục José Francisco Robles Ortega của Guadalajara, cho biết đến nay trong trận đại dịch, 30 linh mục đã chết vì các biến chứng do lây nhiễm coronavirus.

Vào thời điểm này, tổng giáo phận cũng có một báo cáo về hàng chục linh mục mắc Covid-19, tất cả đều đang hồi phục tại nhà và không có dấu hiệu cảnh báo. Đến nay, có 287 của tổng giáo phận bị nhiễm kể từ tháng 3 năm 2020.

Hiện tại, các nhà thờ được phép cử hành các thánh lễ có giáo dân tham dự với công suất tối đa là 75% sức chứa. Theo Đức Tổng Giám Mục Robles Ortega, các nhà thờ đã tuân thủ chỉ định của nhà nước và trong một số trường hợp, các linh mục quản xứ cho biết có không đến 50% giáo dân trong nhà thờ. Nhiều người sợ nhiễm coronavirus nên không dám dự lễ.

“Chúng tôi cam kết và chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ tất cả các biện pháp liên quan đến việc sử dụng khẩu trang, vệ sinh, giữ khoảng cách an toàn, tránh bắt tay nhau khi chúc bình an, chúng tôi cam kết tiếp tục các biện pháp này”.

Đức Tổng Giám Mục Robles Ortega cho biết thêm trong vài ngày qua số ca nhiễm đã tăng từ 200 ca mắc mới mỗi ngày lên 1,800 ca.


Source:Eloccidental.com.mx