Lễ Chúa tỏ mình ra cho ba nhà chiêm tinh từ Phương Đông mang í nghĩa Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Có nhiều tên gọi cho ba vị này. Khi thì gọi họ là nhà chiêm tinh; lúc khác lại nhắc đến là ba nhà khôn ngoan, khi khác nữa lại gọi họ là ba vua từ phương Đông. Chiêm tinh bởi họ là những chuyên gia về tinh tú. Gọi là nhà khôn ngoan, thông thái bởi họ không đi tìm vinh quang phú quí trần thế, họ đi tìm vinh quang nước trời. Họ đi tìm í nghĩa thực sự của cuộc sống và đi tìm sự sống trường sinh. Khôn ngoan bởi họ bỏ tất cả mọi sự đang có sau lưng, của cải, quyền thế và ngay cả ngai vàng, để đi tìm Vua Trời, người cầm quyền sinh tử con người. Trước khi gặp ấu Chúa, họ đến gặp vua Herôđê hỏi thăm tin tức nơi ấu Chúa sinh ra. Hêrôđê tiếp đãi họ theo đúng phong cách các vua. Ba vị chuẩn bị kĩ cho chuyến đi, cho sự an toàn, cho nhu cầu cần thiết trong chuyến đi. Ngoài ra ba vị còn cẩn trọng chọn lựa lễ vật dâng kính ấu Chúa. Dân chúng phủ phục trước vua của họ. Vua không bao giờ quì gối trước thần dân. Khi gặp ấu Chúa ba vua khiêm nhường phủ phục tôn vinh ấu Chúa. Hành động này cho biết họ tôn kính ấu Chúa là vua của họ và họ là thần dân của Ngài. Họ dâng kính Ngài vàng nhũ hương mộc dược để tỏ tấm chân tình vừa tôn vinh, vừa kính phục hết sức, hết mình, hết trí khôn.

Tuần lễ cuối trong năm phụng vụ, trước Mùa Vọng, là lễ kính Đức Kitô Vua vũ trụ. Ngày lễ kính ba vua từ phương Đông xác nhận Đức Kitô là Vua các vua. Vua trần thế từ khắp tận cùng trái đất, tìm đến bái lậy ấu Chúa, Vua đất trời. Việc thăm viếng của họ cho biết Đức Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, Vua toàn thể nhân loại. Ngài không từ chối bất cứ ai thành tâm đón nhận Ngài là Vua đời họ. Muôn dân từ Đông Sang Tây, từ Nam ra Bắc, tất cả đều thờ chung một Chúa Trời. Ngài coi họ ngang hàng, bình đẳng, không phân biệt sắc tộc, mầu da, ngôn ngữ. Tất cả đều bằng nhau trong nước Chúa. Ấu Chúa tỏ mình ra trước tiên cho người nghèo khó nhất xã hội thời đó là các mục đồng. Sau đó Ngài tỏ mình ra cho người sang trọng, quyền thế nhất là vua một nước. Như thế ấu Chúa là Vua chung của người giầu sang, quyền thế cũng như Vua của người nghèo hèn, sống nơi hoang địa.

Ấu Chúa chọn sinh nơi hoang địa để nói lên Ngài đến trần gian làm Vua tâm hồn con người. Ngài từ chối làm vua của cải, vật chất. Ngài từ chối sinh ra nơi cung điện cao sang, nguy nga, mĩ lệ. Ngài chọn sinh nơi máng lừa, nghèo hèn để nói lên Ngài là Vua của tình thương, Vua của lòng mến. Vua của những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. Những ai thành tâm tìm kiếm sẽ gặp và ngài ban cho họ ơn trở thành con Thiên Chúa.

Ba vị chiêm tinh tìm gặp ấu Chúa bởi họ chân thành. Ngài ban cho họ ơn nhận biết qua quan sát tinh tú 'Chúng tôi thấy vì sao của Ngài xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lậy Người' Mt 2,3

Các vì sao không mặc khải cho biết Thiên Chúa nhưng ánh sáng chúng dẫn đường đến với Chúa. Điều này cho thấy Chúa tỏ hiện ra cho con người qua chính con Một Chúa và còn qua tạo vật do Chúa dựng nên. Tất cả chúng ta đều biết tinh tú nhưng nhận biết vì tinh tú nào dẫn đường cần có ơn riêng. Ơn riêng đó ba vị chiêm tinh nhận được cách đặc biệt.

Hêrôđê nói với ba vua phương Đông,

'Xin quí ngài đi tìm hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lậy Người' Mt 2,8

Hêrôđê nói với ba vua phương Đông một đàng nhưng ông hành xử hoàn toàn trái ngược điều ông nói. Ông dã tâm, tàn ác với dân ông, khiến cha mẹ của bao trẻ em vô tội mất mạng vì tham vọng cá nhân của ông. Ông không nghe tiếng khóc than của dân ông bởi ông coi ngai vàng trọng hơn mạng sống thần dân, mạng sống trẻ thơ. Hêrôđê có thể gạt được ba vị chiêm tinh, nhưng ông không thể gạt được Thiên Chúa bởi Thiên Chúa đọc được tâm trí ông, đọc được dã tâm của ông. Vì thế Thiên Chúa sai sứ thần đến báo cùng ba vị chiêm tinh hãy tìm đường khác trở về quê nhà.

Hài Nhi dùng sao sáng dẫn đường cho ba vị chiêm tinh tìm đến cùng Ngài. Ngài chính là mặt trời công chính, toả ánh vinh quang dẫn đường và ban sự sống trường sinh cho những tâm hồn thiện tâm.

TiengChuong.org

Appearance

The Feast of the Epiphany is the celebration of God who revealed Himself to people from the East. There was no explanation for naming different titles for people who came from the East. Some called them the Magi, others the wise men, and others again, the three kings. They were wise in their search for the purpose and meaning of life. They had everything that people were longing to have, and yet they were able to leave it all behind, including their throne and power and wealth, in searching for the new born King, the author of life. When they found the new born King, they humbled themselves, kneeling in front of a baby to pay Him homage. This revealed the true humility deep in their hearts. Prior to meeting the new born King, they came to consult King Herod on the where abouts of the new born King; they received the royal welcoming protocol. They had prepared well for their journey. They prepared not just for their own safety and needs on the journey. They also thought about gifts which were fitting for the new born King. People kneel before their king, not the other way round. Disregarding their social status as king, meeting the new born King, the earthly kings knelt before the new born King. This act alone meant they confessed Jesus was their King and they were His people. They offered Jesus gifts of gold, frankincense and myrrh to say they were sincere, and honest in their respect.

The final week of the liturgical year, just before the Advent Season, we celebrate the Feast Christ the King of the universe. The Feast of the Epiphany confirmed the Feast Christ the King, where earthly kings, who came from the far end of the earth, went in search to worship the heavenly King. Their visit implied Jesus was born for the whole world. Their visit showed Jesus revealed Himself for people of good will. There is no different between East and West, North and South. We are all the same, all equal before God. Jesus first showed Himself to the poorest of the poor, the shepherds; Jesus then showed Himself to the richest of the rich, kings. Jesus is King of the voiced and the voiceless.

Jesus chose to be born in the wilderness to show He was not king of the material world, but King of eternal love, and those who are thirsting for everlasting love come to Him. Those who come to Him, God makes them His children. Because of their love for God, the three wise kings were able to know God through their observing of the star, 'We saw his star as it rose and have come to do him homage'. Mat 2,3. The star revealed not God but its lights show the way leading the Magi to the Lord. It meant God revealed Himself to the human race in more than one ways. We all see the stars in the sky but decoding the signs of the stars is a mystery.

King Herod told the Magi,

'Go and find out all about the child' he said 'and when you have found him, let me know, so that I too may go and do him homage'. Mat 2,8

He told them that he would act in an honest and honourable way, but in reality he acted in a horrible, corrupted way, that imposed immeasurable pain and suffering for his own people, whose parents mourned day and night for the death of their innocent children. God could see Herod's words and his heart which was in disunity. Herod tried to fool the Magi. He could have fooled them, but not God. In their dream, God's angel told the Magi to return home by a different way.
The baby Jesus was the rising star shining the way leading to the Father. He became the rising sun bringing God's salvation to people of goodwill.