Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục Ba Lan vừa đưa ra tuyên bố sau:

Sau chuyến thăm Síp và Hy Lạp, Đức Thánh Cha kêu gọi các nước Âu Châu tạo điều kiện cho các Giáo hội địa phương, bao gồm các dòng tu và các tổ chức Công Giáo, chào đón những người khẩn thiết cần đến sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế.

Giáo hội ở Ba Lan ủng hộ lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng. Với khả năng pháp lý hiện có và phù hợp với các quy định hiện hành về di cư của quốc gia, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp tất cả những ai bày tỏ ý muốn đến và định cư tại đất nước của chúng tôi. Điều này có nghĩa là tiếp nhận họ và bảo đảm sự hỗ trợ xã hội cần thiết, cũng như sự giúp đỡ lâu dài trong quá trình hội nhập của họ vào xã hội của chúng ta (học tiếng Ba Lan và chuẩn bị làm việc tại Ba Lan). Caritas đã cung cấp hình thức hỗ trợ này cho những người nhập cư sống và làm việc tại Ba Lan trong nhiều năm. Sự hỗ trợ này sẽ được tiếp tục và phát triển.

Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả đồng hương của chúng tôi cầu nguyện cho nhu cầu của những người di cư ở Âu Châu và trên khắp thế giới.

Thay mặt Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục Ba Lan

+ Stanisław Gądecki

Tổng giám mục thành phố Poznan

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan


Warsaw, ngày 22 tháng 12 năm 2021
Source:Episkopat.pl