Caracas, Venezuela, 15/12/ 2021.- Hội Đồng Giám Mục Venezuela vừa công bố số liệu thống kê cho thấy kể từ đầu đại dịch đến nay, giáo hội Venezuella đã có 45 linh mục, 4 giám mục chết vì COVID-19.

Thống kê cho biết từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 12/ 2021, đã có 439 linh mục bị nhiễm COVID-19, tức chiếm 20,77% tổng số giáo sĩ trong cả nước, trong đó có 45 linh mục chết, chiếm 10,25% tổng số linh mục bị nhiễm virus và nếu tính tổng số giáo sĩ Venezuela thì số Linh Mục chết chiếm 2.13%

Trong số hàng giáo sĩ bị nhiễm bệnh có 26 là Giám Mục, trong đó 22 Giám Mục đã bình phục; 4 vị còn lại chết vào năm 2021.

Bốn giám mục qua đời là Đức Tổng Giám Mục Cástor Oswaldo Azuaje, Giám mục César Ortega, Đức Tổng Giám Mục Tulio Chirivella, Đức Hồng Y Jorge Urosa Savino

Hội đồng giám mục cho biết Giáo Hội ở Venezuela hiện có 2.068 Linh Mục, 60 Giám Mục.

Hội Đồng Giám Mục cho biết kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 "Giáo Hội Venezuela đã kêu gọi toàn dân tuân thủ các hướng dẫn về an toàn sinh học để ngăn ngừa lây nhiễm virus.

Hội nghị cũng nhấn mạnh rằng để ngăn chặn sự lây lan Covid 19 có hiệu quả, mọi người phải quan tâm đúng mức đến bản thân, gia đình và cộng đồng.

Cuối cùng, Hội đồng Giám mục khuyến cáo các tín hữu tăng thêm lòng tin cậy nơi Chúa trong những lúc nguy cấp về sức khỏe và khuyến khích họ tiếp tục cầu nguyện với Chúa,

Hội Đống Giám Mục cũng lưu ý rằng giữa cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch gây ra, các linh mục không được nại lý do sợ COVID-19 mà sao lãng việc thi hành sứ vụ của mình.

Nguyễn Long Thao