Đức Hồng Y Giám Quản Giáo phận Rôma đã cấm cử hành Thánh lễ Latinh Truyền thống trong Tam Nhật Thánh như một phần trong việc thực hiện Tự Sắc Traditionis Custodes Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong một lá thư đề ngày 7 tháng 10, nhưng chỉ mới được công bố vào ngày 9 tháng 11, Hồng Y Angelo De Donatis nói rằng Thánh lễ có thể tiếp tục được cử hành theo Sách lễ Rôma năm 1962 tại năm nhà thờ ở Rôma trừ Tam Nhật Thánh, bắt đầu từ chiều Thứ Năm Tuần Thánh

Đức Hồng Y De Donatis cũng tuyên bố rằng không được cử hành các bí tích hay các á bí tích khác theo sách lễ trước Công đồng Vatican II ngoại trừ Thánh lễ.

Văn phòng báo chí của giáo phận đã xác nhận vào ngày 10 tháng 11 rằng bức thư, gửi cho các linh mục và tín hữu của Giáo phận Rome, là xác thực.

Với tư cách là Đức Giáo Hoàng, Đức Phanxicô cũng là giám mục của Rôma, nhưng vì Đức Giáo Hoàng còn nhiều trách nhiệm khác nên việc coi sóc hàng ngày của Giáo phận Rôma được giao cho một Giám Mục Giám Quản.

Theo giáo luật, một vị Giám Quản được trao quyền hành pháp đối với giáo phận trong mọi hành vi hành chính ngoại trừ những hành vi chỉ dành cho vị giám mục bản quyền, trong trường hợp này là Đức Thánh Cha Phanxicô. Tại Giáo phận Rôma, Hồng Y đại diện có chức năng giống như một giám mục giáo phận trên thực tế.

Hướng dẫn của giáo phận Rôma đã được ban hành để đáp lại Tự Sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô, được công bố hồi tháng 7, trong đó đặt ra những hạn chế chặt chẽ đối với Thánh lễ sử dụng Sách lễ Rôma năm 1962, được biết đến với tên gọi khác là hình thức ngoại thường của Nghi thức Rôma, Thánh lễ Tridentinô và Thánh lễ Latinh Truyền thống.

Trong một lá thư gửi cho các giám mục trên thế giới giải thích về quyết định của mình, Đức Thánh Cha nói rằng ngài cảm thấy buộc phải hành động vì việc sử dụng Sách Lễ năm 1962 “thường được đặc trưng bởi sự từ chối không chỉ những cải cách phụng vụ, mà còn là chính Công đồng Vatican II, với những khẳng định vô căn cứ và không biện minh được, rằng Công Đồng đã phản bội Truyền thống và 'Giáo hội chân chính.'

Đáp lại lời đề nghị của Đức Thánh Cha, vị Hồng Y đại diện của Rôma cho biết “việc tiếp tục thực hiện một lòng bác ái mục vụ nhiệt thành đối với các tín hữu, những người muốn tham gia Thánh lễ Latinh Truyền thống, là điều phù hợp”.

Ngài nói rằng tất cả các linh mục trong giáo phận muốn cử hành Thánh lễ theo Sách lễ năm 1962 phải được phép bằng văn bản của Giám mục giáo phận, như quy định trong Tự Sắc Traditionis Custodes

Đức Hồng Y đã chỉ định Cha Sở của nhà thờ Santissima Trinità dei Pellegrini, một nhà thờ do Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô điều hành, là người chịu trách nhiệm “chuyên trách” vào thời điểm hiện tại cho việc “cử hành trang nghiêm phụng vụ Thánh Thể, như một hành động chăm sóc mục vụ và tâm linh bình thường của các tín hữu”.

Thư của Đức Hồng Y De Donatis cũng nhấn mạnh rằng các bài đọc trong các Thánh lễ Latinh Truyền thống phải được công bố bằng tiếng Ý theo bản dịch năm 2008 của hội đồng giám mục Ý.

Ngài nói thêm rằng với Tự Sắc mới của Đức Thánh Cha Phanxicô, “không còn có thể sử dụng Nghi lễ Rôma và các sách phụng vụ khác thuộc' nghi thức cổ đại 'để cử hành các bí tích và các á bí tích.”

Được ban hành có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 16 tháng 7, Tự Sắc Traditionis Custodes, nghĩa là “Những người bảo vệ truyền thống” đã thực hiện các thay đổi đối với tông thư Summorum Pontificum năm 2007 của Đức Bênêđíctô16, thừa nhận quyền của tất cả các linh mục được cử hành Thánh lễ bằng Sách lễ Rôma năm 1962.

Với Tự Sắc Traditionis Custodes, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng giờ đây các giám mục có “hoàn toàn thẩm quyền” trong việc cho phép sử dụng Thánh lễ Latinh Truyền thống trong giáo phận của mình.

Kể từ khi ban hành Tự Sắc Traditionis Custodes, một số giám mục đã nói rằng các linh mục có thể tiếp tục dâng Thánh lễ Latinh Truyền thống trong giáo phận của họ, trong khi một số Giám Mục khác đã không cho phép.
Source:Catholic News Agency