TRUNG THU: TRỜI TRỌN TÌNH THƯƠNG

Trung thu nhìn trời trăng sao thấy tình Chúa yêu thương khắp vũ trụ. Trong đó, Chúa đặc biệt yêu thương trẻ em.

Ngày nay các nước văn minh mới đặt trẻ em ưu tiên số một. Nhưng từ ngày xưa, Chúa Giêsu đã đặt trẻ em ở vị trí hàng đầu, Chúa lấy trẻ em làm mẫu khi công bố: “Nước Thiên Chúa là của những ai có tâm hồn giống như trẻ thơ.” Đó là tâm hồn vui sống hiện tại, vâng lời, phó thác vào mẹ cha và Chúa.

Người lớn ơi hãy nhớ Lời Chúa dạy rằng:

Việc tốt nhất dành cho con cháu là dẫn trẻ em đến với Chúa, hưởng tình Chúa thương.

Việc quan trọng nhất lo cho mình là có tâm hồn trẻ thơ đơn sơ, phó thác.