Tất cả các giáo phận ở thủ đô Manila đã phải đình chỉ các thánh lễ công cộng trong nhiều tuần và miễn trừ cho người Công Giáo các nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật.

Từ tổng giáo phận Manila đến các giáo phận Cubao, Novaliches, Pasig, Parañaque, và Kalookan các giám mục đang khuyến khích các tín hữu ở nhà theo dõi thánh lễ trực tuyến.

Lệnh đình chỉ các thánh lễ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8.

Chính phủ Phi Luật Tân hôm thứ Sáu đã đặt khu vực thủ đô vào diện kiểm dịch cộng đồng tăng cường từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 8; việc di chuyển bị hạn chế rất nhiều và chỉ giới hạn trong việc mua các hàng hóa và dịch vụ cơ bản. Chỉ những cơ sở và ngành thiết yếu mới được phép hoạt động.

Tử vong tại Phi Luật Tân, tính đến thứ Ba 3 tháng 8, đã lên đến 28,141 người, trong số 1,612,541 trường hợp nhiễm coronavirus. Trong 24 giờ của ngày thứ Hai 2 tháng 8, có 8,067 trường hợp nhiễm bệnh mới, và 77 trường hợp tử vong.
Source:CBCP News