Ana Gloria Rivas-Vásquez, Giám đốc Đơn vị Phát triển Người Tây Ban Nha của Catholic Relief Service, nghĩa là Dịch vụ Cứu trợ Công Giáo, gọi tắt là CRS, đã kêu gọi những người Công Giáo trên khắp thế giới giúp đỡ Cuba, đặc biệt là những người cao tuổi, đang bị đau khổ bởi điều cô gọi là “đại dịch đói”.

“Ngoài đại dịch COVID-19, đã có một đại dịch đói ở Cuba. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là người cao tuổi. Người dân Cuba đang già đi và khoảng 20% là người lớn tuổi”, Rivas-Vásquez nói với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA hôm 25 tháng 7, Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Tuổi đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo.

Theo số liệu năm 2017 của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe, 20% dân số của các quốc gia Barbados, Cuba và Uruguay từ 60 tuổi trở lên, và 6 đến 7% dân số trên 75 tuổi.

Dữ liệu của ủy ban cũng chỉ ra rằng Cuba đã trở thành nền kinh tế già hóa đầu tiên trong khu vực kể từ năm 2010 do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm sự suy giảm liên tục về mức sinh và mức giảm ròng liên tục do di cư.

Chính phủ Cuba báo cáo rằng vào cuối năm 2020, 21.3% dân số của nước này trên 60 tuổi. Như thế trong tương lai gần, một phần ba cư dân Cuba sẽ là người cao niên.

Trong bối cảnh đó, CRS đã hợp tác chặt chẽ với Cáritas Cuba trong khoảng 30 năm để giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả người cao tuổi.
Source:Catholic News Agency