THÁNH TÂM CHÚA THỔN THỨC THƯƠNG YÊU

Tim phập phồng bơm máu đem sự sống. Tim lúc lắc những nhịp đập yêu thương. Vì thế, Thánh Tâm Chúa Giêsu là hình ảnh sống động và chính xác nhất để diễn tả Thiên Chúa là cội nguồn tình yêu và sự sống.

1. Tim tỏ tình yêu. Tim lo cung cấp máu cho khắp các phần cơ thể, nhưng lại dành rất ít máu cho riêng mình, nên trái tim được coi là biểu tượng tình yêu hy sinh quên mình, luôn luôn cho đi. Phúc Âm hôm nay diễn tả cạnh sườn Chúa bị đâm thâu làm lộ ra trái tim Chúa. Thế nên, hình tượng Thánh Tâm Chúa luôn có trái tim lộ ra ngoài với lửa cháy. Người đời hay nói ngọn lửa tình yêu, còn trái tim Chúa là cả lò lửa tình yêu như lời kinh: “Trái tim Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy”. Khi trái tim Chúa mở ra là Ngài đã tuột cả ruột cả gan cho chúng ta. Ngài dốc hết tình yêu trao tặng chúng ta.

2. Tim trao sự sống. Tim cung cấp sự sống. Bao lâu tim còn đập phập phồng thì người còn sống. Chúa yêu trao ban sự sống khi sáng tạo vũ trụ. Chúa yêu hiến dâng mạng sống để cứu sống nhân loại. Chúa trao ban sự sống cho con người cả đời này lẫn đời sau. Chúa dẫn con người vào lối sống yêu thương trong chân lý, dẫn con người tới sự sống đời đời vĩnh cửu.

Lạy trái tim Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Xin Chúa mở lòng chúng con để lấy đi quả tim chai đá, và ban tặng quả tim biết yêu thương. Amen.