Vào chiều thứ năm Tuần Thánh ngày 1.4.2021,cùng với toàn thể Giáo hội trên toàn thế giới,cộng đoàn giáo xứ Tân Trang, giáo hạt Phú Thọ, TGP. Sài Gòn đã bước vào ngày đầu tiên của Tam Nhật Thánh,tưởng niệm Cuộc Thương Khó,cái chết đau thương và sự Phục Sinh vinh quang của Đức Giêsu.

Xem Hình

Tại giáo xứ Tân Trang,thánh lễ được cử hành vào lúc 18g30.Linh mụ chánh xứ Giuse Đinh Văn Tho trong lời mở đầu mời gọi cộng đoàn sống tình hiệp thông của toàn thể Giáo hội và cầu nguyện cho các Đức Giám Mục,các linh mục.Vì hôm nay chính Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh.Và tất cả chúng ta, mọi thành phần dân Chúa được liên kết với nhau trong nhiệm tích Thánh Thể và qua mỗi thánh lễ.

Kế đó là phần Phụng Vụ Lời Chúa,qua bài Tin Mừng của Thánh Gioan (Ga 13,1-15)thuật lại viêc Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ.Linh mục chánh xứ Giuse chia sẻ:

“Chiều nay chúng ta kỷ niệm việc Chúa Giêsu thiếp lập bí tích Thánh Thể.Đây là bí tích cao trọng nhất,vì chính Đức Giêsu đã hiến thân mình để làm lương thực,của ăn,của uống nuôi sống nhân loại.Đây là quà tặng của tình yêu trao ban Thiên Chúa dành cho con người.Qua bí tích Thánh Thể,chúng ta được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa,đồng thời được liên kết chặt chẽ với nhau trong cùng một Thân Thể Đức Kitô.Thánh lễ hôm nay được gọi là Thánh lễ đầu tiên của nhân loại,chính Đức Giêsu đã dâng lễ, biến đổi bánh rượu thành Thịt Máu của Ngài, trao ban cho con người sự sống thần linh.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh-chức Linh mục thừa tác,để các ngài cử hành Thánh Thể và ban phát các bí tích.Các linh mục sẽ làm những việc mà Đức Giêsu đã làm.Chức Linh mục không phải là để phục vụ cho chính các ngài,nhưng là của mọi người, cho mọi người và vì mọi người.Hơn nữa,Chúa Giêsu hiện diện trực tiếp khi các linh mục cử hành phụng vụ,các ngài sẽ thay mặt Chúa lãnh đạo,cử hành thánh lễ,…Trong bữa tiệc hôm nay,Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ, Ngài cũng mời gọi chúng ta thực hành giới răn mới yêu thương,phục vụ anh chị em mình.Đó là chúng ta sống tình yêu như Đức Giêsu,yêu đến hy sinh mạng sống cho người mình yêu.Hôm nay,chính tình yêu đó là dấu chỉ cho người ta nhận biết chúng ta là môn đệ của Thầy Giêsu.

Sau bài giảng,Linh mục chủ tế cử hành Nghi Thức Rửa chân cho 12 người trong cộng đoàn để nhắc lại việc Chúa Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ.

Liền sau nghi thức đốt chiên vượt qua,trước khi bước vào phần dâng lễ, mọi thành phần trong cộng đoàn giáo xứ lần lượt tiến lên cung thánh dâng những bao thư là phần đóng góp vật chất của mình chia sẻ bác ái cho người nghèo.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng Vụ Thánh Thể.Kết thúc thánh lễ,Linh mục chủ sự và cộng đoàn kiệu Thánh Thể sang nhà tạm phụ để tiếp tục Canh Thức với Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu qua các phiên chầu của hội đoàn và các giáo khu trong giáo xứ.

Martinô Lê Hoàng Vũ