Dự Tòng Tĩnh Tâm Mùa Chay và Xức Dầu Dự Tòng tại Sydney.

Chiều Chúa Nhật 21/03/2021. 35 anh chị em Dự Tòng tại các Giáo đoàn Mount Pritchard và Giáo Đoàn Revesby cùng các Giáo Đoàn khác đã đến nhà thờ St Luke Revesby Sydney tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Chay để chuẩn bị đón nhận Bí tích Rửa Tội vào Chúa Nhật Phục Sinh.

Xem Hình

Trong buổi tĩnh tâm Cha Paul Văn Chi Tuyên Úy Đặc trách cùng Ông Nguyễn Văn Hóa và Hoàng Văn Long Ban Truyền Giáo hướng dẫn và đặt các câu hỏi với các anh chị em Dự Tòng để trắc nghiệm Giáo Lý và Đức Tin, sau đó Cha dâng Thánh lễ và cử hành nghi thức Xức Dầu cho các anh chị em dự Dự Tòng để chuẩn bị cho ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội vào Chúa Nhật Phục Sinh này.

Kết thúc Thánh lễ các anh chị em Dự Tòng cùng chụp chung tấm hình lưu niệm với Cha và Ban Truyền Giáo.

Diệp Hải Dung