Cuộc phỏng vấn Cha Vincent Phạm Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Công Giáo Giáo phận Orange, do Mai Hương thuộc VietCatholic thực hiện để tìm hiểu về những sinh hoạt bị hạn chế sau thời gian dài mấy tháng vì dịch Coronavirus.
Cha Hùng cũng cho biết về những thành quả hơn một năm đảm nhiệm trách vụ Giám đốc Trung tâm và nói về những dự tính và hướng đi trong tương lai của Trung tâm Công Giáo.