ĐỖ QUYÊN SAU VƯỜN/AZALEA
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Đỗ Quyên mới nở sau nhà
Dịu dàng thanh thoát thật là dễ thương
(nđc)