ĐẾN VỚI MẸ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Cầu xin Đức Mẹ ban ơn
Cứu cho nhân loại thoát cơn dịch này.
(nđc)