Đại dịch Covid-19 đang biến đổi hầu như mọi khía cạnh đời sống công cộng của người Hoa Kỳ. Nó cũng đụng tới phần nội tâm nhất của họ: đức tin tôn giáo và các thói quen thờ phượng của họ.

Theo Trung Tâm Nghiên cứu Pew, một số người Hoa Kỳ cho hay đức tin tôn giáo của họ vững mạnh hơn nhờ việc bùng phát Covid-19, dù đại đa số những người đi nhà thờ ở Hoa Kỳ cho biết cộng đoàn của họ đã ngưng các buổi thờ phượng thường xuyên đối với công chúng. Những người Hoa Kỳ, theo lịch sử vốn thuộc các Giáo Hội Thệ Phản da đen, phần lớn có xu hướng nói rằng đức tin của họ được tăng cường.

Một phần tư người trưởng thành Hoa Kỳ (24%) nói rằng đức tin của họ vững mạnh thêm nhân đại dịch coronavirus, trong khi chỉ có 2% nói đức tin của họ yếu đi. Đa số nói đức tin của họ không thay đổi mấy (47%) hay vấn đề không áp dụng vì họ không phải là người có tôn giáo (26%).Ý kiến về vấn đề này thay đổi tùy theo thống thuộc tôn giáo của người trả lời và họ sùng đạo như thế nào. Các Kitô hữu có xu hướng hơn các nhóm tôn giáo khác trong cuộc thăm dò này nói đức tin của họ trở nên mạnh mẽ hơn do kết quả của đại dịch, một cảm quan được báo cáo bởi 56% người Thệ Phản trong truyền thống da đen, cũng như bởi 4 trên 10 người Tin Lành (42%) và gần 1 phần 4 người Công Giáo (27%) và người Thệ phản chính dòng (22%).

Người Do Thái giáo, đàng khác, là những người nhiều xác suất nói rằng đức tin của họ không thay đổi mấy (69%) hay câu hỏi không áp dụng vào họ vì họ không phải là người có tôn giáo (22%) hơn là nói đức tin của họ vững mạnh hơn (7%). Trong số những người không thống thuộc tôn giáo nào, gần 1 phần 4 nói đức tin của họ không thay đổi mấy (26%), trong khi đa số nói họ không phải là người có tôn giáo (65%).

Những người Hoa Kỳ có lòng đạo hơn cả, nghĩa là những người năng cầu nguyện và tham dự các buổi lễ, và xếp tôn giáo vào hàng ưu tiên cao, có xác suất khá cao hơn những người khác trong việc nói rằng đức tin của họ vững mạnh hơn do việc bùng phát coronavirus. Nói cách khác, việc tự tường trình được vững mạnh hơn trong đức tin rõ ràng nhất trong nhóm người vốn sẵn đã có lòng đạo cao rồi.

Thí dụ, năm ngoái, 46% người trưởng thành Hoa Kỳ nào nói họ tham dự các buổi lễ tôn giáo ít nhất 1 hay 2 lần mỗi tháng đều cho hay đức tin của họ được củng cố, so với 1 phần 4 (26%) những người chỉ tham dự các buổi lễ này ít lần trong 1 năm và 11% những người ít tham dư hay không bao giờ tham dự cả. Nhưng ngay trong số những người không có lòng đạo bao nhiêu, rất ít người nói đức tin của họ yếu đi. Thay vào đó, phần lớn nói mức độ đức tin của họ không thay đổi mấy hay câu hỏi không áp dụng vào họ vì họ không tự coi mình là người có tôn giáo.Cũng có các dị biệt về câu hỏi này xét theo giống nòi hay sắc tộc, phái tính và tuổi tác. Nói chung, nhiều người Hoa Kỳ Da Đen hơn người Hoa Kỳ da trắng hay người Hoa Kỳ nói tiếng Tây Ban Nha nói đức tin của họ lớn mạnh hơn do việc bùng phát coronavirus; đàn bà và những người lớn tuổi có xác suất nói điều này hơn đàn ông và người trẻ.

Phần lớn những người đi nhà thờ nói rằng cộng đoàn của họ đóng cửa đối với công chúng và cho các buổi lễ lên trực tuyến.

Chưa rõ là liệu đức tin vững mạnh thêm mà một số người Hoa Kỳ nói họ cảm nhận được có diễn dịch thành việc tham dự các buổi lễ nhiều hơn không, vì phần lớn các nơi thờ phượng đã đóng cửa do chính sách giữ khoảng cách xã hội. Thực vậy, trong số những người trưởng thành Hoa Kỳ nói họ tham dự các buổi lễ tôn giáo ít nhất 1 hay 2 lần mỗi tháng, chỉ có 3% nói cộng đoàn của họ vẫn tổ chức các buổi lễ có tín hữu tham dự. Đại đa số (91%) nói cộng đoàn của họ đã ngưng các buổi lễ tôn giáo công cộng, và 5% nói họ không biết cộng đoàn của họ làm gì.Nếu ta nhìn không những vào những người tham dự thường xuyên mà vào mọi người trưởng thành Hoa Kỳ, thì vẫn chỉ có 3% nói tín hữu vẫn đích thân tụ tập tham dự các buổi lễ tôn giáo tại cộng đoàn của họ hay tại nơi thờ phượng nơi họ thường đến. Gần 1 nửa nói các nơi thờ phượng của họ đã ngưng các buổi lễ công cộng, và 45% nói họ không tham dự các buổi lễ hay không biết các nơi thờ phượng của họ làm gì.

Đại đa số các Kitô hữu đi nhà thờ, tức những người tham dự các buổi thờ phượng ít nhất mỗi tháng 1 lần, tường trình rằng cộng đoàn của họ đã đóng cửa, trong đó, 9 trên 10 người hoặc hơn là Thệ Phản Tin Lành (92%), Công Giáo (94%) và Thệ Phản chính dòng (96%). Một đa số hơi nhỏ hơn những người thuộc truyền thống Thệ Phản Da Đen nói nhà thờ của họ đóng cửa do Covid-19 (79%).

Rất ít tín hữu thuộc bất cứ truyền thống nào nói rằng người ta vẫn còn đích thân tụ họp tại các nơi thờ phượng của họ. Điều này thay đổi từ 1% người Công Giáo tới 7% người Thệ Phản thuộc các Giáo Hội Da Đen. Dù được lồng vào mẫu đầy đủ của cuộc thăm dò, nhưng các nhóm không phải là Kitô giáo không được phân tích riêng rẽ do các giới hạn về tầm cỡ của mẫu thăm dò.Các tín hữu có thể không thực sự đích thân ngồi ở các hàng ghế vào mỗi Chúa, nhưng các nơi thờ phượng của họ có xác suất cao phát trực tuyến hay thu hình các buổi lễ để họ cập nhật theo phương thức ảo. Trong số những người trưởng thành Hoa Kỳ cho rằng mình tham dự các buổi lễ tôn giáo ít nhất vào tháng rồi, 82% nói rằng nơi thờ phượng mà họ rất thường lui tới có phát trực tuyến hay thu hình các buổi lễ để tín hũu có thể xem trực tuyến hay trên truyền hình. Vào khoảng 1 người trên 8 (12%) nói rằng nơi thờ phượng thường xuyên của họ không làm như thế, trong khi số còn lại nói họ không biết (5%).

Hơn 8 người trong số 10 Kitô hữu đi nhà thờ nói nơi thờ phượng họ năng lui tới nhất đã chiếu trực tuyến hay ghi hình các buổi lễ: họ là 92% người Tin Lành và 86% người Thệ Phản chính dòng. Đa số người Công Giáo (79%) và Thệ Phản thuộc truyền thống Da Đen (73%) nói các buổi lệ tôn giáo của họ được chiếu trực tuyến.

57% những người lớn từng tham dự các buổi lễ tôn giáo ít nhất mỗi tháng 1 lần nói rằng họ coi các buổi lễ tôn giáo trên trực tuyến hay trên truyền hình vì đại dịch coronavirus.