BAN MAI DỊU DÀNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Ban mai yên vắng dịu dàng
Tạ ơn Thượng đế một ngày bình an
(nđc)