CHIM XANH ĐẬU NHÁNH MÙA ĐÔNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Chim xanh đậu nhánh mùa Đông
Thân tâm mơ ước, ngóng trông Xuân về
(nđc)