NỤ HÔN DỊU DÀNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Đến như hoa cỏ cũng còn biết yêu!!
Happy Valentine’s Day !!!
Chúc Mừng Ngày Lễ Tình Yêu.!!!
(nđc)