Ngày 25 tháng 1 năm 2020, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re đã được bầu làm Niên Trưởng Hồng Y đoàn và Đức Hồng Y Leonardo Sandri làm Phó Niên Trưởng Hồng Y đoàn.

ĐHY Re, 85 tuổi, sẽ phục vụ nhiệm kỳ 5 năm, theo nhiệm kỳ mới được Đức Giáo Hoàng Phanxicô phê chuẩn trong một tự sắc ban hành ngày 21 tháng 12. Trước đó, Niên Trưởng Hồng Y đoàn được coi là người đứng đầu trong số những người bình đẳng” và chức vụ này kéo dài suốt đời.

Niên Trưởng Hồng Y đoàn chủ trì tại mật nghị cho cuộc bầu cử của Giáo hoàng và đại diện cho Tòa thánh trong thời gian trống ngôi. Bởi vì Hồng Y Re đã ngoài 80 tuổi, ngài không đủ điều kiện để tham gia vào một mật nghị. Do đó, trách nhiệm chủ trì mật nghị sẽ thuộc về Phó Niên Trưởng Hồng Y đoàn 76 tuổi, Hồng Y Sandri. Cả hai cuộc bầu cử ĐHY Re và ĐHY Sandri, đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô phê chuẩn vào ngày 18 tháng 1 và 24 tháng 1.

Hồng Y đoàn được cấu trúc theo ba đẳng hoặc ba cấp: Hồng Y phó tế, Hồng Y linh mục và Hồng Y giám mục. Niên Trưởng Hồng Y đoàn được bầu từ nhóm các Hồng Y thuộc cấp cao nhất là hồng y giám mục. Ngài có trách nhiệm thông tin về việc Đức Giáo Hoàng qua đời với ngoại giáo đoàn có liên quan đến Tòa Thánh và các nguyên thủy quốc gia, và ngài sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng được trúng cử rằng ngài có nhận kết quả cuộc bầu cử không và ngài chọn tên là gì.

Cuộc bầu cử ĐHY Re xảy ra sau sự từ chức của Đức Hồng Y Angelo Sodano, 92 tuổi, người được bầu làm Niên Trưởng Hồng Y đoàn năm 2005. Kể từ năm 2017, ĐHY Re giữ chức Phó Niên Trưởng Hồng Y đoàn dưới quyền ĐHY Sodano, người hiện đảm nhận chức Niên Trưởng danh dự.

Trong tự sắc ngày 21 tháng 12, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết ngài đã đưa ra quyết định một nhiệm kỳ 5 năm, có thể được tái bầu, liên quan đến thực tế là với sự gia tăng số lượng Hồng Y, các cam kết lớn hơn sẽ đè nặng lên người Niên Trưởng Hồng Y đoàn.

Niên Trưởng và Niên Trưởng Hồng Y đoàn, được bầu trong số các Hồng Y giám mục, được gọi “để thực thi trong số các Hồng Y tinh thần lãnh đạo huynh đệ và hiệu quả giữa những người bình bằng” ĐGH tuyên bố.

HY Re từ chức Tổng trưởng Bộ Giám mục năm 2010 sau khi lãnh đạo Bộ này trong thời gian 10 năm. Ngài làm việc sách bên ĐGH Gioan Phaolô II trong tư cách là Thứ trưởng Quốc vụ khanh từ năm 1989-2000 trước khi được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục.

ĐHY Re là người gốc ở Lombardy, Ý, được thụ phong linh mục vào năm 1957 và được đưa vào phục vụ Ngành ngoại giao Tòa thánh. Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục và tổng thư ký của Bộ Giám mục năm 1987 và là Hồng Y vào năm 2000. ĐHY Re đã giữ chức Niên Trưởng Hồng Y đoàn từ năm 2017,

ĐHY Sandri hiện là Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương từ năm 2007 và ĐGH Benedict 16 nâng ngài lên hàng Hồng Y. Sinh tại Buenos Aires vào năm 1943, HY Sandri được thụ phong linh mục vào năm 1967. Sau một thời gian ngắn, ngài trở thanh nhà ngoại giao tòa thánh, và tiếp tục phục vụ trong tòa khâm sứ tòa thánh ở Madagascar và Mauritius. Thánh Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài làm nhiếp chính của Phủ Giáo hoàng năm 1991, và năm sau ngài được thăng chức thứ trưởng về Tổng Vụ trong phủ Quốc Vụ. HY Sandri tiếp tục được bổ nhiệm làm tổng giám mục và sứ thần tại Venezuela năm 1997, và sứ thần tại Mexico năm 2000. Chỉ sau vài tháng, ngài được gọi trở lại Vatican để đảm nhận chức thứ trưởng Quốc Vụ khanh.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP