CHỚM ĐÔNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Tiết trời nay đã chớm Đông
Núi cao tuyết trắng dưới đồng cây xanh
(nđc)