PHƯỢNG TÍM BIỂN HÈ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Biển hè phượng tím bên đường
Thương về phượng đỏ sân trường quê xưa
(nđc)