Thánh lễ an táng cho Bà cố Trần quang Thanh (khuê danh Maria Vũ thị Mận) tại thánh đường Saint Columban thành phố Garden Grove và an nghỉ tại nghĩa trang Nhà thờ Christ Cathedral ngày 13-7-2019

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ quí Đức Cha, quí Cha, Tu sĩ nam nữ, các Cộng đồng, Cộng đoàn, Giáo xứ, Hội đoàn, Tổ chức, Đại diện Cơ quan dân sự, Truyền thông, Thân bằng quyến thuộc, Bạn bè đã đến thăm viếng và cầu nguyện, tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Linh hồn Bà Cố Maria.

Hình ảnh tang lễ tiễn đưa Bà Cố Maria (Kingston Bùi Photos)

Hình ảnh thánh lễ an táng (William Nguyễn Photos)

Hình ảnh thánh lễ đưa chân, thăm viếng và cầu nguyện (William Nguyễn Photos)

Những lời Phân ưu và Cầu nguyện của quí Đức Cha, quí Cha, quí Sơ và các Đoàn Thể và Thân bằng Quyến thuộc

Quí Đức Cha, quí Cha và toàn thể quí Vị đã vì tình thương mến gửi thiệp phân ưu, cầu nguyện, an ủi và đến hiệp dâng Thánh Lễ, thăm viếng và tiễn đưa người thân yêu chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, kính xin Quí Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Sơ và Quý Vị niệm tình tha thứ.

Nguyện Xin Thiên Chúa Nhân Lành qua lời cầu bầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành trên toàn thể Quý Vị.

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ