HOA NỞ NẮNG HÈ
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Trưa hè nắng gắt oi nồng
Cảm ơn hoa nở cho lòng mát tươi
(tn)