Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Trong các bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách thức theo Ngài. Hay nói một cách khác, Ngài mời gọi chúng ta đáp lại tiếng gọi của trời cao, theo Chúa phải có tinh thần từ bỏ, không điều kiện như bài Tin Mừng chúng ta sẽ nghe hôm nay. Đồng thời phải vác thập giá nữa.

Chúa không khắt khe cũng như để cho chúng ta bị thiệt thòi khi Ngài đòi hỏi chúng ta theo Ngài: "Phàm ai từ bỏ mọi sự.... sẽ được hưởng gấp trăm và được sự sống đời đời làm cơ nghiệp".

Vậy, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết hy sinh từ bỏ những gì cản bước tiến chúng ta đi theo Ngài và làm cho đời sống đạo của chúng ta thêm vướng vít, bận bịu...

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Êlisê được Chúa kêu gọi làm tiên tri. Nhưng trước khi đi ông đã xin Thiên Chúa Giavê về hôn, từ giã cha già và ăn bữa cuối cùng với người thân. Thiên Chúa đã chìu ý ông.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô khyên dân thành Galata, hãy sống trọn vẹn tinh thần yêu thương mà phép rửa tội đã nối kết họ nên một Dân Thánh. Nếu không khôn ngoan, mà cứ cắn xé nhau, thì họ sẽ bị hủy diệt. Đây cũng là bài học cho những cộng đoàn xứ đạo hôm nay.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa Giêsu trong bài Tn Mừng hôm nay cho chúng ta thấy tư tưởng kêu gọi của Ngài khác với bài đọc thứ I. Ngài không chìu ý, nhưng còn mạnh dạn trong cách nói: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết". Nhưng phần thưởng rất bội hậu, như Ngài hứa trong đoạn cuối của bài Tin Mừng mà chúng ta sắp nghe sau đây.


Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Trong thế giới hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi nhân loại bước theo Ngài, để rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cầu xin Chúa cho nhân loại biết đáp lại tiếng gọi của trời cao:

1. Trên bước đường theo Chúa, đôi lúc chúng ta dừng chân, lùi bước, ngoảnh mặt lại phía sau, với những hối tiếc. Xin Chúa giúp chúng ta can đảm, nhìn lên Chúa, là lý tưởng tuyệt hảo của cuộc đời và tiếp tục dấn bước trên con đường theo Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho chúng ta biết từ bỏ tính ích kỷ, kiêu căng, biết thắng lướt những đam mê, để vượt qua sa mạc cá nhân chủ nghĩa, đến với anh chị em trong cảm thông và tha thứ. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Trên con đường theo Chúa, chúng ta sẽ gặp nhiều anh chị em thiếu thốn tình thương, bị xã hội khinh chê, ruồng bỏ. Xin cho chúng ta biết dừng chân, để ủi an, chia sẻ những bất hạnh của anh chị em kém may mắn. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Qua bài Tin Mừng hôm nay, xin cho chúng ta biết nâng đỡ những thanh niên nam nữ dâng mình cho Chúa, đáp lại tiếng gọi của trời cao. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho các linh mục, tu sĩ nam nữ luôn đủ nghị lực và ơn thánh để trung thành với ơn gọi. Với sự nâng đỡ của cộng đoàn dân Chúa, các Ngài được an ủi va an vui trong phục vụ hoặc trong đời sống hiến dâng. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6. Xin cho các tín hữu đã qua đời, những linh hồn mồ côi, qua lời cầu nguyện và thánh lễ dâng tiến các ngài được hưởng kiến nhan thánh Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, xin sai Thần Linh Chúa đến hướng dẫn Giáo Hội, luôn bước đi trong đường lối Chúa. Với sức mạnh của Thánh Linh giúp đỡ, chúng con sẽ trung thành trong ơn gọi của người tín hữu trong xã hội trần thế. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen