CHỚM HÈ PHƯỢNG ĐỎ
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)

Tôi tìm về với ký ức tuổi thơ
Nghe rạo rực sắc màu hoa Phượng đỏ
Vạt nắng rọi góc sân trường ngày đó
Cánh Phượng hồng trong gió bay bay…
(Trích thơ của Văn Liêm)