ÐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Khi mừng kính lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, chúng ta dường như được Giáo Hội Mẹ Thánh lữ hành nhắc nhở: Chúa Kitô khi hoàn tất chương trình cứu chuộc mà Thiên Chúa Cha đã giao phó thì Ngài trở về với Thiên Chúa Cha. Phần Giáo Hội lữ hành phải tiếp tục sứ vụ mà Chúa Giêsu đã khởi sự cho đến ngày Chúa lại đến lần thứ hai trong ngày thế mạt.

Ðối với cộng đoàn tín hữu chúng ta, đây là dịp để suy niệm về ơn phép rửa tội khi gia nhập vào cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta có nhiệm vụ đi rao giảng cho thế giới Tin Mừng mà Chúa đã giao phó cho đến ngày Ngài lại đến.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Theo thánh sử Luca thì 40 ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại ở giữa các tông đồ, Chúa đã chuẩn bị tâm hồn các tông đồ để nhận lãnh Thánh Linh. Chúa Thánh Linh sẽ hiện diện với Giáo Hội luôn mãi.

TRƯỚC BÀI II:
Sứ vụ của Ðức Kitô là kiện toàn chương trình hoạch định của Thiên Chúa Cha một cách viên mãn và tất cả tạo vật đã được Ðức Kitô cứu chuộc sẽ quy tụ trong thân thể nhiệm Mầu Nhiệm là Giáo Hội.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa Giêsu sau thời gian đã chuẩn bị cho các tông đồ sứ mệnh truyền giáo, Ngài đã lên trời. Sứ mệnh đó, ngày nay, Giáo Hội vẫn tiếp tục cho đến ngày Chúa Giêsu lại đến trần gian lần thứ hai.


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Thiên Chúa Cha đã cho Ðức Kitô sống lại từ trong cõi chết và nay ngự bên hữu Ngài. Ðức Kitô đã trở nên trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Với lòng tin tưởng chúng ta nhờ Ngài chuyển cầu những ý nguyện sau đây lên Thiên Chúa Cha.

1. Xin cho Giáo Hội lữ hành luôn là khí cụ của Chúa đem Tin Mừng Phục Sinh cho những ai chưa biết Tin Mừng nầy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho những anh chị em tân tòng đã lãnh nhận bí tích rửa tội trong Mùa Phục Sinh, với ơn Chúa ban, họ khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa muốn cứu nhân loại, qua việc sai Con của Ngài đến trần gian. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Với ơn Chúa Thánh Thần tác động, xin cho chúng ta trở thành những chứng tá của Tin Mừng trong thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Hình ảnh Chúa siêu thăng hôm nay gợi ý cho chúng ta hình ảnh quê hương thật là nước trời tương lai Chúa dành sẵn cho chúng ta. Xin cho chúng cta được đoàn tụ cùng bà con thân thuộc trong ngày sau hết. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta dùng ít giây thinh lặng, dâng lên Chúa những ý nguyện riêng tư của gia đình hay cá nhân, trong thánh lễ đặc biệt hôm nay.

* Dành ít giây thinh lặng.... sau đó đọc câu sau đây như thường lệ.

Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con biết thi hành sứ mệnh truyền giáo trong hoàn cảnh chúng con đang sống. Qua sự rao giảng Tin Mừng, thế giới của chúng con mỗi ngày sẽ thêm nhiều người tin thờ Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.