Có con đường đưa vào tình yêu,
Có con đường mang nhiều hy vọng,
Có con đường đưa đến bến thương, bến nhớ,
Có con đường trao niềm vui sống,
Có con đường dẫn ta về khám phá lại hồn mình,
Có con đường tặng bình an hạnh phúc,
Có con đường mang đến gặp gỡ nghĩa ân,
Có con đường ban sức mạnh và nghị lực,
Có con đường đi lên bác ái, thứ tha và đón nhận,
Có con đường vang tiếng ầu ơ của bà, của mẹ,
Có con đường mà mồ hôi của ông, của cha đầy ngập,
Có con đường ru tuổi thơ mà ký ức mãi sống động,
Có con đường trao từ tâm, ân phúc, hiến dâng,
Có con đường tìm về ủi an, cảm thông, chia sớt,
Có con đường đưa ta về chân, thiện, mỹ,
Có con đường đưa ta về cội nguồn của yêu thương,
Có con đường đưa ta ra khỏi bản thân để yêu, để sống,
Có con đường dạy ta bớt bon chen, giành giật,
Có con đường dạy ta hãy thật thà chất phác...
Có thật nhiều những con đường tốt lành như thế,
Mỗi một người đều được mời gọi đặt chân trên chúng.
Mỗi một người đều được mời gọi,
Hãy tránh xa lối đi quanh co của tối tăm,
Của những ích kỷ, xe xua, xu nịnh, ganh tỵ, bới móc,
Những lối quanh co của hận thù, bạo lực, ngông cuồng,
Những hiềm khích, những gian trá, quỹ quyệt...
Để đi và sống với anh em,
Bằng nghĩa huynh đệ chân thành,
Để tiến đến đích thật
Là sự thánh thiện của Thiên Chúa.
Hãy nhớ thật sâu, nhớ đinh ninh trọn kiếp sống rằng:
Mọi con đường tốt lành đều dẫn tới ơn công chính,
Và ai trang bị cho mình đức công chính,
Người đó đang phó mình cho Đấng Công Chính,
Người là chính Nguồn của mọi sự công chính.
NGƯỜI CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH,
Người dẫn ta vào cõi công chính đời đời.
Hãy nhớ:
Thế gian có thật nhiều con đường,
Nhưng chỉ đi trên những con đường,
Mà chúng có thể dẫn ta tới,
ĐẤNG LÀ ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH mà thôi.