TRƯỚC KHI LÀM PHÉP LÁ:
*Phần nầy sẽ đọc khi giáo dân đã tề tựu đầy đủ ngoài NGOÀI Nhà Thờ hay Trung Tâm để cùng với Linh mục bắt đầu nghi thức làm phép và kiệu lá.

Anh Chị Em thân mến, Hôm nay, cùng với Giáo Hội chúng ta bước vào tuần lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ, đó là Tuần Thương Khó được bắt đầu với Lễ Lá. Nghi thức của ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay gồm có hai phần chính:

1. Chúng ta tham dự nghi thức làm phép lá, cùng với đông đảo anh chị em tung hô Chúa là Vua như các trẻ em Do thái. Chúng ta tiếp nhận Ngài là Vua của cuộc sống chúng ta.

2. Chúng ta bước vào Tuần Thánh, tuần lễ Chúa chịu đau khổ, như nhắc nhở mỗi người trong chúng ta, Chúa chịu vì tội lỗi nhân loại, trong đó có tội riêng của mỗi người chúng ta. Với tất cả những nghi thức mà Giáo Hội cử hành trong tuần nầy, mời gọi mỗi người trong cộng đoàn dân Chúa, theo sát từng bước chân của Thầy Chí Thánh từ Nhà Tiệc Ly đến đỉnh đồi Calvariô. Sau cùng, từ mồ Chúa phục sinh, chúng ta cũng được phục sinh với Ngài trong một cuộc sống mới; cuộc sống trong ân tình với Chúa.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu nghi lễ hôm nay với bài thánh ca, trước khi cùng với chủ tế bắt đầu nghi thức làm phép lá.

* Trong Nhà Thờ:

TRƯỚC BÀI I:
Bài đọc thứ I trình bày về sự đau khổ của người tôi tớ Thiên Chúa phải gánh chịu. Đây là hình ảnh đích thực dành cho những kẻ theo Ngài. Hãy chấp nhận với tinh thần phó thác như Đức Kitô.

TRƯỚC BÀI II:
Chúa Kitô, mặc dù Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng phải gánh chịu mọi nỗi đau đớn như con người chúng ta. Qua đó, Ngài dạy chúng ta bài học khiêm nhường.

TRƯỚC BÀI THƯƠNG KHÓ:
Thánh Luca tường thuật lại cuộc khổ nạn của Đức Kitô, Ngài là một trong những chứng nhân của cuộc khổ nạn của Thầy Chí Thánh. Chúng ta cùng theo dõi bài tường thuật sau đây của thánh sử Luca.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Tình yêu của Thiên Chúa tỏ hiện cách rõ rệt qua sự thương khó, tử nạn của Con Ngài. Với tâm tình cậy trông, chúng ta dâng lên Ngài những ý nguyện cầu sau đây:

1. Chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, qua sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của Hàng Giáo Phẩm và cộng đoàn tín hữu trên khắp hoàn cầu, Ngài sẽ chu toàn sứ vụ chủ chăn trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay của Giáo Hội. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

2, Xin cho Giáo Hội hoàn vũ, qua Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn lành cho những anh chị em tân tòng đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội trong mùa Phục Sinh và tất cả những ai đã giúp đỡ họ trong suốt thời gian chuẩn bị. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Xin cho những thanh thiếu niên nam nữ, biết dùng năm tháng ngày giờ, trau dồi kiến thức về Kinh Thánh và Giáo Lý của Giáo Hội, Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Xin cho giới trẻ trong các Cộng Đoàn Xứ Đạo biết góp phần trong các Nghi Lễ Tuần Thánh-Phục Sinh qua những đóng góp phụng vụ, ngõ hầu chuẩn bị cho tương lai một thế hệ siêu việt, trong nhiệm vụ làm chứng tá cho Tin Mừng Phục Sinh của Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn lành cho những anh chị em tân tòng đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội trong mùa Phục Sinh và tất cả những ai đã giúp đỡ họ trong suốt thời gian chuẩn bị. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

5. Xin Chúa ban cho những quốc gia kém may mắn về thực phẩm, với sự rộng rãi của các quốc gia đầy lòng quảng đại, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ đầy tình người. Chúng ta cùng nguyện xin. Đặc biệt đóng góp quảng đại trong chiến dịch Mùa Chay Thánh, Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6. Xin cho các tôi tớ Chúa đã qua đời, được nghỉ yên trong Nhà Chúa muôn đời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng những tháng ngày Chúa ban, để tìm kiếm những điều đẹp lòng Chúa, luôn sống khiêm hạ và biết chạy đến Chúa với tâm tình thống hối. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen