Mừng Xuân có Chúa – Vui Tết bên Mẹ

MỪNG vui mỗi dịp đầu năm
XUÂN về hội ngộ ghé thăm chúc mừng
SANG năm mới thật tưng bừng
DÂNG lời cảm tạ vang lừng nơi nơi
CHÚA thương ban phúc cho đời
LỜI Ngài hằng sống cao vời biết bao
CẢM ơn tha thiết dâng trào
TẠ ơn luôn mãi nói sao cho vừa

VUI Xuân bên Mẹ xin thưa
TẾT bình an đến cho Mùa hồng ân
VỀ đây rộn rã muôn phần
TIẾN lên hạnh phúc, tinh thần thảnh thơi
MẸ luôn phù hộ muôn người
KHÚC tình ca đó cho đời binh yên
TRI ân Mẹ rất nhân hiền
ÂN tinh trải rộng vô biên ngập tràn

MỪNG XUÂN CÓ CHÚA HÂN HOAN
TẾT VỀ BÊN MẸ VÔ VÀN YÊU THƯƠNG