Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB) đã chào mừng luật mới của chính quyền TT Trump cho phép quyền bảo vệ lương tâm chống lại lệnh bắt buộc cung cấp bảo hiểm ngừa thai của Bộ Y Tế và Nhân Sinh (HHS)

Trong một thông báo vào hôm 9 tháng Mười Một, USCCB đã gọi những khoản miễn trừ mới được công bố vào hôm Thứ Tư là một chiến thắng vì ý thức chung.

Chúng tôi rất cám ơn chính quyền đã có những quy định hợp với ý thức chung, cho phép những ai vì niềm tin tôn giáo hay đạo đức được từ chối cung cấp các loại thuốc dẫn đến phá thai, triệt sản hay ngừa thai bao gồm những loại thuốc và dụng cụ như thế trong các chương trình bảo hiểm sức khỏe của họ.

Bản tuyên bố được đồng ký tên bởi Chủ Tịch USCCB là Đức Hồng Y Daniel DiNardo thuộc giáo phận Gelveston-Houston và Đức TGM Joseph E. Kurtz của giáo phận Louisville hiện là Chủ Tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo của USCCB.

Bộ Y Tế và Dân Sự đã đưa ra những quy định miễn trừ cho các chủ công ty, tổ chức và tư nhân cung cấp bảo hiểm cho nhân viên bao gồm các phương pháp ngừa thai mà việc bảo hiểm ấy đi ngược lại niềm tin tôn giáo và đạo đức của họ.

Luật mới không làm cho việc ngừa thai thành bất hơp pháp cũng như không ngăn cấm các nhóm thứ ba cung cấp những phương pháp phòng ngừa thay thế.

Bản tuyên bố của các giám mục nói rằng luật bảo vệ mới này phục hồi các quyền tự do chống đối hợp pháp của các chủ nhân đối với việc lệnh đòi buộc phải cung cấp thuốc ngừa thai, phá thai hay triệt sản cho những công nhân trong phần bảo hiểm sức khỏe của họ.

Những quy định này cho phép các cơ sở chẳng hạn như Dòng Các Nữ Tu Bé Mọn của Người Nghèo, các trường học tôn giáo và những cơ sở khác sống với niềm tin của họ trong cuộc sống thường ngày và tiếp tục phục vụ những người khác mà không sợ bị phạt bởi những quy định của chính quyền liên bang.

Cũng cần nhắc lại là sau khi Bộ Y Tế và Dân Sự công bố việc bắt buộc cung cấp ngừa thai vào tháng Giêng năm 2012, nhiều các chủ nhân cơ sở Công Giáo, trong đó có đài EWTN, đã nộp đơn chống lại chính quyền liêng bang vì những lệnh bắt buộc này. Lệnh bắt buộc đòi tất cả các chủ nhân cơ sở mà chương trình bào hiểm sức khỏe của họ không do Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Thấp tài trợ, phải cung cấp loại bảo hiểm ngừa thai miễn phí cho công nhân viên của mình.

Khi luật bắt buộc ấy được công bố, các giám mục trên toàn Hoa Kỳ đã soạn thảo nhiều văn thư bày tỏ sự phản đối và giải thích về quan điểm, vị trí của Giáo Hội. Những văn thư này sau đó đã được đọc trong các Thánh Lễ Chúa Nhật vào cuối tuần.

.
Source: EWTN ‘U.S bishops welcome new HHS mandate exemptions'