Theo một bản ghi nhớ mới đây của Bộ Y Tế và Nhân Sinh (HHS) thì Chính quyền TT Trump đang xem xét nhằm định hình lại một số chính sách liên bang để xác định giới tính dựa theo sinh học và cơ quan sinh dục.

Bộ này đang tìm một xác định dựa trên “một căn bản sinh học rõ ràng, có tính khoa học, khách quan và có thể quản trị được.”

Nếu được chấp nhận, sự thay đổi xác định này sẽ làm rõ việc áp dụng Title IX về dân quyền năm 1972 trong đó cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong các chương trình giáo dục được chính phủ tài trợ.

Việc thay đổi này khởi đầu từ việc chính quyền Obama công nhận giới tính của một người dựa trên sự chọn lựa giới tính hay tự nhận giới tính của người ấy hơn là dựa vào tính nhiễm sắc thể hay giới tính lúc sinh của người ấy.

Trong một lá thư từ Văn phòng Dân Quyền thuộc Bộ Giáo Dục vào năm 2010 đã ghi rằng “quấy rối dựa trên giới tính” có thể bao gồm sự quấy rối dựa trên giới tính “thực sự hay tự nhận” của một người. Cũng trong tài liệu hỏi và trả lời của văn phòng này, xuất bản vào năm 2014, xác nhận rằng sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính theo luật Title IX sẽ coi là phân biệt đối xử dựa trên “sự nhận diện giới tính hay không tuân thủ ý niệm tự chọn về nam tính hay nữ tính.”

Nếu những thay đổi đề nghị có hiệu lực, thì giới tính nam hoặc nữ của một người sẽ được xác định “dựa trên các đặc tính bất biến về sinh học được nhận diện vào lúc hay trước khi sinh.

Giới tính của một người trên giấy khai sinh gốc sẽ được coi như là “bằng chứng rõ ràng” về giới tính của người ấy, trừ trường hợp ngoại lệ đối với những người có thể đưa ra “bằng chứng di truyền đáng tin cậy” để quy định khác.

Có khoảng 1 trong số 1,500 tới 2000 trẻ sơ sinh có nhiễm sắc thể giới tính bất thường khác với những mẫu XX là nữ và XY là nam. Phổ biến nhất trong số này là Hội Chứng Klinefelter, nghĩa là người nam có hai nhiễm thể X lại có thêm nhiễm thể Y. Nhiều người nam bị hội chứng Klinefelter không hay biết mình bị chứng này.

Ở Hoa Kỳ hiện này, có khoảng 1.4 triệu người nhận diện là “chuyển giới”, tự nhận mình là giới tính khác với giới tính trong hồ sơ lúc mới sinh. Một số người như vậy đã qua những phẫu thuật hay điều trị nội tiết tố để làm cho thể hình của họ giống với giới tính mà họ tự nhận.

Các nhà phê bình những thay đổi đề nghị trên thì lập luận rằng như thế là loại bỏ những người tự nhận là “chuyển giới” ra khỏi sự bảo vệ của Title IX và những biện pháp chống phân biệt đối xử khác. Những người ủng hộ thì cho rằng nó chỉ nhằm bảo đảm luật pháp được áp dụng cho mọi người dựa trên những tiêu chuẩn khách quan chứ không nhắm vào những thành phần tự nhận dạng.

Bộ Y tế và Nhân Sinh dự trù sẽ trình bộ Tư Pháp chính sách mới này vào cuối năm nay. Nếu Bộ Tư Pháp coi việc sửa đổi là hợp pháp và khả thi, Bộ Y Tế và Nhân Sinh có thể phê duyệt và thực hiện chính sách mới này tại khắp các cơ quan chính quyền liên quan đến việc thi hành Title IX.

.
Source: EWTN HHS considers defining sex based on birth, genetics