Đại Hội Thánh Mẫu toàn quốc Australia lần thứ nhất đã diễn ra trong 3 ngày từ thứ Sáu mùng 5 đến Chúa Nhật mùng 7 tháng 10. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi một sứ điệp đến người Công Giáo Việt Nam tham dự Đại Hội Thánh Mẫu này.

Dưới đây là toàn văn sứ điệp do Sứ thần Tòa Thánh tại Australia là Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana ấn ký, thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô.


Đức Thánh Cha vui mừng trước việc cử hành “Những ngày Thánh Mẫu” đầu tiên, quy tụ đông đảo người Công Giáo Úc gốc Việt, tại Trung Tâm Hành Hương ở Bringelly, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng Mười.

Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ tất cả mọi người noi theo những bước chân của Đức Trinh Nữ Maria, ngưỡng mộ Đức Mẹ đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa dự phần vào sứ vụ [đồng công Cứu Chuộc], và cầu xin Mẹ giúp đỡ mỗi người chúng ta, để chúng ta biết đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa cho cuộc sống mình với lòng khiêm tốn chân thành và sự quảng đại dũng cảm (Huấn từ trong buổi đọc kinh Truyền Tin Ngày 24/12/2017).

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tập hợp với nhau trong dịp hân hoan này hãy suy ngẫm về những lời Đức Maria nói với những người hầu trong tiệc cưới Cana, với nhận định rằng “cả ngày hôm nay, Đức Mẹ cũng nói với tất cả chúng ta: ‘Ngài bảo gì - Chúa Giêsu phán bảo anh chị em điều gì – hãy làm như vậy’. Phụng sự Chúa có nghĩa là lắng nghe và đưa vào thực hành Lời Ngài. Đó là một lời khuyên đơn sơ nhưng thiết yếu của Mẹ Chúa Giêsu và đó cũng là chương trình sống của người tín hữu Kitô” (Tiếp kiến chung, 8 tháng 6 năm 2018).

Hơn nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô lặp lại lời mời gọi của ngài, gửi đến tất cả các tín hữu trên toàn thế giới, hãy đọc kinh Rất Thánh Mân Côi hàng ngày trong suốt tháng Mười là tháng Đức Mẹ, kêu cầu cùng Mẹ Thánh Thiên Chúa và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ Giáo Hội khỏi ma quỷ, là kẻ luôn tìm cách tách chúng ta khỏi Thiên Chúa và chia rẽ với nhau.

Với những lời khích lệ và mời gọi chân thành này, Đức Thánh Cha phó dâng cho Mẹ Đầy Ơn Phúc của chúng ta, tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân quây quần với nhau trong “Những ngày Thánh Mẫu” và hoan hỉ ban Phép Lành Tông Tòa của Ngài như bảo chứng của ân sủng và niềm hân hoan trong Chúa.

Canberra, ngày 1 tháng 10 năm 2018.

+ Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana
Sứ thần Tòa Thánh tại Australia


Source: Apostolic Nunciature to Australia

The Holy Father is pleased at the celebration of the first “Marian Days”, which gathers a significant number of Australian Catholics of Vietnamese heritage, at the Pilgrimage Centre at Bringelly, from 5th to 7th October instant.

Pope Francis encourages all to follow in the footsteps of the Virgin Mary, admiring our Lady of her response to God’s call to mission, and asking her to help each of us to welcome God’s plan into our lives with sincere humility and brave generosity (Angelus, 24th December 2017).

The Pope invites the faithful gathered on this joyful occasion to ponder on the words Mary addressed to the servants at the wedding of Cana, considering that “today too, Our Lady says to us all: ‘Whatever he tells you – Jesus tells you – do it’ (…) To serve the Lord means to listen and to put in to practice his Word. It is the simple but essential recommendation of the Mother of Jesus and it is the program of life of the Christian” (General Audience, 8th June 2018).

Furthermore, Pope Francis reiterates his invitation, addressed to all the faithful of all the world, to pray a Holy Rosary daily during the entire Marian month of October, asking the Holy Mother of God and Saint Michael Archangel to protect the Church from the devil, who always seeks to separate us from God and from each other.

With these words of encouragement and this heartfelt appeal, the Holy Father commends to the intercession of Our Blessed Lady all priests, religious and lay faithful gathered for the “Marian Days” and his glad imparts his Apostolic Blessing as a pledge of grace and joy in the Lord.

Canberra, 1st October 2018.

+ Archbishop Adolfo Tito Yllana
Apostolic Nuncio in Australia