Đại Hội Thánh Mẫu toàn quốc Australia đã diễn ra trong 3 ngày từ thứ Sáu mùng 5 đến Chúa Nhật mùng 7 tháng 10.

Trong dịp này, các phóng viên của VietCatholic tham dự và tường trình về Đại Hội Thánh Mẫu đã phỏng vấn nhiều linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân và đã phát hình trong những ngày qua.

Đặc biệt, Sứ thần Tòa Thánh tại Australia là Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana và Đức Cha Terry Brady, Giám Mục Phụ Tá Sydney có dành cho các ký giả VietCatholic là Phương Thảo - Melbourne và Thúy Nga - Perth 2 cuộc phỏng vấn.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana sinh ngày 6 tháng 2 năm 1948 tại thành phố Naga, Phi Luật Tân. Ngài được thụ phong linh mục tại Tổng giáo phận Caceres vào tháng 3 năm 1972. Sau đó, trong thời gian theo học tại Đại Học Giáo Hoàng Latêranô ngài nhận được cả hai bằng tiến sĩ về giáo luật và dân luật và bắt đầu sự nghiệp ngoại giao của mình sau khi hoàn tất chương trình học tại trường ngoại giao Tòa Thánh. Kế đến, ngài đã phục vụ tại Ghana, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Li Băng, Hung Gia Lợi và Đài Loan.

Ngày 13 tháng 12 năm 2001, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục hiệu tòa Montecorvino và được cử làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Papua New Guinea. Ngài được thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Tổng Giám Mục vào ngày 6 tháng Giêng năm 2002 tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Ngày 31 tháng 3 năm 2006, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 bổ nhiệm ngài làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Pakistan.

Hơn 4 năm sau đó, vào ngày 20 tháng 11 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã bổ nhiệm ngài làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo.

Ngày 17 tháng 2 năm 2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Úc thay cho Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher nay là Ngoại trưởng Tòa Thánh.

Cuộc phỏng vấn với Sứ thần Tòa Thánh tại Australia đã kéo dài gần một giờ về những đề tài như lòng mộ mến Đức Mẹ tại quê hương Phi Luật Tân của ngài, Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên, tuổi trẻ tại Úc và cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Australia. Sau cuộc phỏng vấn này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết ngài muốn gởi một thông điệp video đến Ban Giám Đốc và các ký giả của VietCatholic.

Sau đây là thông điệp của Đức Sứ Thần Tòa Thánh Adolfo Tito Yllana qua lời dịch của Như Ý.

Transcript:

The first message I would say is this: I am really happy that I could meet you because you are doing a great work for sharing with the Catholics through your network, the VietCatholic, the message of good things that are happening in the Catholic community and I hope that you continue with perseverance what you are doing and I congratulate you.

Second, if I may be allowed to say, to suggest, of course in the name of Pope Francis, in the world on the internet when you open it’s 90%, I may be wrong, is always the unpleasant things but there are many, many good things that nobody knows because we don't talk about them. You are in Perth, you are in your Melbourne, you are in Sydney you know that if you go out of the very centre within Victoria, within West Australia, within the New South Wales so many things are happening which are excellent and good, and it gives us encouragement. And I hope you discover more and saying this, because in my now three years and a half I have visited communities almost all over Australia and I am being inspired by what I see in the communities the good things that are happening. There are talking, always many times, about here the Catholic Church is not doing well. No, it's wrong. Those who say that do not know the Catholic Church in Australia because they have not seen the communities around Australia the Aboriginal communities, the Australian communities and far off maybe it's very part that they don't see them, but I've seen them I have lived with them.

And so, that is a second message, discover the good things because there are so many, many good things happening in the Church in Australia. There are many things that are challenging there are many things perhaps we would consider unpleasant but 95 percent there is more than that that is happening. What is reported, as you know it may be solely 5% as if that is the whole picture. An I really congratulate and appreciate what you are doing because you are bringing to Catholic audiences and may be beyond Christian audiences the reality of the Church and I pray for more success in what you do because you really you're witnessing to what you are, you share the good things with people, the good news that is what we call the Gospel. We are not, we are not the prophets we are the network. We're not the network of doom, we are the network of good news, the Gospel, the blessing, the good things. We talk about the sunshine, we talk about the rain, we talk about the shower but the good things. Let them come out, let them shine.

Thông điệp đầu tiên tôi muốn nói là: Tôi thực sự vui mừng được gặp gỡ anh chị em vì anh chị em đang làm một công việc tuyệt vời là chia sẻ với người Công Giáo qua mạng lưới của anh chị em, là VietCatholic, thông điệp về những điều tốt đẹp đang xảy ra trong cộng đồng Công Giáo và tôi hy vọng rằng anh chị em tiếp tục với sự bền đỗ những gì anh chị em đang làm và tôi chúc mừng anh chị em.

Điều thứ hai, xin cho phép tôi được đề cập, được đề nghị, tất nhiên nhân danh Đức Giáo Hoàng Phanxicô, rằng trong thế giới internet khi anh chị em mở ra 90%, tôi có thể không chính xác về con số này, nhưng đại loại, luôn luôn có rất nhiều những điều khó chịu. Nhưng thực ra, có rất nhiều những điều tốt đẹp mà không ai biết đến bởi vì chúng ta không nói về những điều ấy. Chị đang ở Perth, chị đang ở Melbourne, anh chị em đây đang ở Sydney, anh chị em biết rằng nếu anh chị em ra khỏi trung tâm chỉ nội trong tiểu bang Victoria, chỉ nội trong Tây Úc, hay New South Wales, rất nhiều điều đang diễn ra tuyệt vời và tốt đẹp và đem lại cho chúng ta sự khích lệ. Và tôi hy vọng anh chị em hãy khám phá nhiều hơn và nói về những điều này, bởi vì trong ba năm rưỡi của tôi trong tư cách Sứ Thần Tòa Thánh tại Australia, tôi đã đến thăm các cộng đồng gần như khắp nước Úc và tôi được truyền cảm hứng từ những gì tôi thấy trong cộng đồng những điều tốt đẹp đang xảy ra. Người ta nói, luôn luôn và lặp đi lặp lại nhiều lần, rằng Giáo Hội Công Giáo ở đây không làm tốt. Nhưng điều đó là sai. Những người nói như thế không biết Giáo Hội Công Giáo ở Úc vì họ không thấy các cộng đồng xung quanh nước Úc, cộng đồng thổ dân, những cộng đồng Úc Châu khác nữa, nhưng tôi đã thấy và đã sống với họ.

Và như vậy, đó là một thông điệp thứ hai, hãy khám phá những điều tốt đẹp bởi vì có rất nhiều, rất nhiều điều tốt đẹp xảy ra trong Giáo Hội ở Úc. Có rất nhiều thách đố, có nhiều điều có lẽ chúng ta có thể xem là khó chịu nhưng 95 phần trăm, hay nhiều hơn nữa là những điều tốt đẹp đang xảy ra. Những gì được tường trình, như anh chị em biết, có thể chỉ 5 phần trăm thôi nhưng người ta mô tả như thể đó là toàn bộ hình ảnh.

Tôi thực sự chúc mừng và đánh giá cao những gì anh chị em đang làm vì anh chị em đang mang đến cho khán giả Công Giáo, và có thể vượt ra ngoài khán giả Kitô giáo, thực tế của Giáo Hội và tôi cầu nguyện cho sự thành công hơn nữa của anh chị em về những gì anh chị em đang làm vì anh chị em thực sự đang đưa ra chứng tá của mình, anh chị em chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người, những tin tốt lành, là những gì chúng ta gọi là Tin Mừng. Chúng ta không phải, chúng ta chắc chắn không phải là những tiên tri, chúng ta là mạng lưới. Chúng ta không phải là mạng lưới của sự chết, của diệt vong, của những điều thê thảm, chúng ta là mạng lưới của những tin tức tốt lành, của Tin Mừng, của phước lành, của những điều tốt đẹp. Chúng ta nói về trời nắng, trời mưa, giông gió nhưng như những điều tốt đẹp. Hãy để những điều ấy được tỏ lộ, được tỏa sáng.

Nhân dịp này, Như Ý cũng muốn làm rõ một chi tiết tế nhị sau.

Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana là Sứ Thần Tòa Thánh (Apostolic Nuncio) chứ không phải Khâm Sứ Tòa Thánh như một vài báo cáo đã hiểu nhầm.

Khâm Sứ Tòa Thánh (Apostolic Delegate) là đại diện của Đức Thánh Cha để liên hệ với hàng giáo phẩm địa phương. Ngài không làm công việc ngoại giao. Chức danh này chỉ dùng tại các nước không có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh.

Sứ Thần Tòa Thánh (Apostolic Nuncio) là một chức vụ cao hơn. Sứ Thần Tòa Thánh vừa là đại diện của Đức Thánh Cha để liên hệ với hàng giáo phẩm địa phương vừa làm công việc ngoại giao đối với chính phủ nước sở tại.

Ngày 15 tháng 4, 1914, Đức Giáo Hoàng Piô thứ X ra sắc lệnh cử Đức Cha Ceretti là Khâm Sứ Tòa Thánh tại Úc Đại Lợi.

Ngày 5 tháng 3, 1973, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và chính phủ của thủ tướng Gough Whitlam ký hiệp định thư thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Hai ngày sau đó (7/3/1973), Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nâng Đức Tổng Giám Mục Gino Paro lên hàng Sứ Thần Tòa Thánh với chức danh là Apostolic Pro-Nuncio.

Có chữ Pro (Apostolic Pro-Nuncio) vì từ năm 1965 đến 1991 Tòa Thánh dùng chức danh Apostolic Nuncio cho các vị Sứ Thần Tòa Thánh là Niên trưởng ngoại giao đoàn tại quốc gia sở tại. Những vị Sứ Thần Tòa Thánh không phải là Niên trưởng ngoại giao đoàn thì dùng title Apostolic Pro-Nuncio. Sau năm 1991, Tòa Thánh gọi tất cả những vị Sứ Thần Tòa Thánh Niên trưởng ngoại giao đoàn hay không đều là Apostolic Nuncio.