‘Do đó, quả là sai lầm khi trình bầy các biện pháp này như “các chế tài” do Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chính thức áp đặt và sau đó bị Đức Giáo Hoàng Phanxicô bãi bỏ. Sau một cuộc duyệt xét các văn khố, tôi thấy không hề có một văn kiện nào do hai vị giáo hoàng ký về phương diện này”.Theo tin Zenit, Đức Hồng Y Marc Ouellet đã công khai trả lời các tố cáo của ‘người đồng nghiệp anh em’ Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò về Đức Giáo Hoàng Phanxicô, gọi các lời tố cáo này là “phạm thượng”, sai lầm và là một ‘mánh lới chính trị không hề có nền tảng thực chất’.

Phòng Báo Chí Tòa Thánh vào ngày 7 tháng 10, 2018 đã cho công bố lá thư ngỏ của Đức Hồng Y Marc Ouellet, Bộ Trưởng Thánh Bộ Giám Mục, liên quan tới các lời tố cáo gần đây chống Đức Giáo Hoàng. Lá thư khởi đầu bằng câu “chúng ta hãy xem xét các sự kiện”.

Lá thư chi tiết dài 3 trang được ngỏ cùng Tổng Giám Mục Viganò, tác giả các lời tố cáo gần đây chống lại việc Tòa Thánh xử lý các vụ lạm dụng tình dục. Trong lá thư của ngài, Đức Hồng Y Marc Ouellet kết luận:

“Do đó, trả lời cuộc tấn công bất công và không được biện minh của ngài, tôi kết luận rằng lời tố cáo là một mánh lới chính trị không hề có nền tảng thực chất để có thể kết tội Đức Giáo Hoàng, và tôi xin nhắc lại rằng nó đang gây thương tích sâu xa cho tình hiệp thông Giáo Hội. Có lẽ sẽ đẹp lòng Chúa nếu sự bất công này mau chóng được sửa chữa và Đức Giáo Hoàng Phanxicô có thể tiếp tục được thừa nhận trong con người thực của ngài: một mục tử tuyệt vời, một người cha cảm thương và cứng rắn, một đặc sủng tiên tri dành cho Giáo Hội và thế giới. Ước mong ngài tiếp tục cuộc cải tổ sứ vụ của ngài một cách hân hoan và đầy tin tưởng, được khích lệ bởi lời cầu nguyện của dân Chúa và tình liên đới đổi mới của toàn thể Giáo Hội cùng với Đức Maria, Nữ Vương Mân Côi”.

Trong lá thư, Đức Hồng Y Marc Ouellet cho rằng việc Tổng Giám Mục Viganò nói rằng Đức Bênêđíctô XVI đã áp đặt các chế tài theo giáo luật lên McCarrick và Đức Phanxicô bãi bỏ chúng, là điều không đúng. Ngài viết:

“Từ lúc tôi trở thành Bộ Trưởng Bộ Giám Mục ngày 30 tháng Sáu năm 2010, tôi chưa bao giờ nêu vụ McCarrick khi yết kiến Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI hay Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho tới những ngày rất gần đây, sau khi ngài bị loại khỏi Hồng Y Đoàn. Vị cựu Hồng Y này, người đã về hưu từ tháng Năm năm 2006, đã được mạnh mẽ khuyên không nên du hành và xuất hiện nơi công cộng, để đừng khiêu khích các tin đồn hơn nữa đối với ngài. Quả là sai lầm khi trình bầy các biện pháp đưa ra liên quan đế ngài như “các chế tài” do Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chính thức ra lệnh và sau đó bị Đức Giáo Hoàng Phanxicô thu hồi. Sau một cuộc duyệt xét các văn khố, tôi có thể xác quyết rằng không hề có một văn kiện tương ức nào do hai vị giáo hoàng ký cũng không có một ghi chép gì về một cuộc hội kiến với vị tiền nhiệm của tôi, Đức Hồng Y Giovanni-Battista Re, trao cho Hồng Y hưu trí McCarrick một mệnh lệnh bắt buộc phải im lặng và lui vào cuộc sống riêng tư, mang theo các trừng phạt giáo luật...”

Đức Hồng Y Ouellet thúc giục người anh em của ngài đừng kết thúc cuộc đời linh mục của mình cách này, “trong một cuộc nổi loạn công khai và gây tai tiếng, đang gây ra một thương tích rất đau đớn cho Nàng Dâu Chúa Kitô, người mà ngài cho rằng đang phục vụ tốt hơn, do đó, làm trầm trọng thêm sự chia rẽ và hoang mang nơi dân Chúa”.

“Tôi không biết phải đáp ứng lời yêu cầu của ngài cách nào khác cho bằng nói rằng: ngài hãy ra khỏi nơi ẩn núp, ăn năn từ bỏ cuộc nổi loạn và lặp lại các cảm quan tốt đẹp hơn đối với Đức Thánh Cha, thay vì làm trầm trọng thêm sự thù nghịch chống lại ngài”.

Vị Bộ Trưởng nhấn mạnh rằng hàng tuần ngài đều gặp gỡ lâu giờ với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, để xử lý các vụ bổ nhiệm giám mục và các vấn đề liên hệ đến cơ quan của mình. “Tôi biết rất rõ Đức Giáo Hoàng xử lý ra sao với những con người và các vấn đề: một cách rất bác ái, từ bi, chăm chú và nghiêm túc, như chính ngài cũng từng cảm nghiệm”.

Đức Hồng Y Ouellet nói rằng “Đức Phanxicô không liên hệ gì tới các việc thăng thưởng cựu Hồng Y McCarrick tại New York, Metuchen, Newark và Washington. Ngài đã tước khỏi vị này phẩm giá Hồng Y ngay khi có lời tố cáo đáng tin đã lạm dụng một vị thành niên. Đối với một vị giáo hoàng không hề dấu giếm lòng tin đã đặt nơi một số giáo phẩm, tôi không bao giờ nghe ngài nhắc đến vị cố vấn của triều giáo hoàng được coi là vĩ đại này trong các vụ bổ nhiệm giám mục tại Hiệp Chúng Quốc”.

Đức Hồng Y Bộ Trưởng còn viết cho Tổng Giám Mục Viganò hay: “Đọc thấy cách ngài kết luận lời nhắn gửi mới đây nhất của ngài, bề ngoài rất thiêng liêng, [nhưng] thực sự đầy chế nhạo và hoài nghi đối với đức tin của Đức Giáo Hoàng, đối với tôi xem ra hết sức mỉa mai, thậm chí phạm thượng! Một điều như thế không thể phát xuất từ Thần Trí Thiên Chúa”.