CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Giáo phận Long Xuyên kính báo:

Cha PHANXICÔ XAVIÊ HOÀNG ĐÌNH MAI
Sinh năm 1947 tại Hà Nội
đã trở về Nhà Cha đêm ngày 01/09/2018, tại Tòa Giám Mục Long Xuyên
Hưởng thọ 71 tuổi.

Thi hài Cha Cố được quàn tạị Tòa Giám Mục Long Xuyên
từ hôm nay đến 9g sáng mai ngày 03/09/201
Thánh lễ tiễn đưa Cha Cố - 9h30 sáng ngày 03/09/2018 tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên,
Sau đó di quan về nhà thờ An Tôn Kinh 1a,
Thánh Lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 15g chiều
ngày thứ Ba 04/09/2018 tại nhà thờ Giáo xứ An Tôn K.1a

Tiểu sử Cha Phanxicô Xaviê Hoàng Đình Mai
Sinh ngày 28/07/1947 tại Mỹ Đức, Hà Đông
Vào Tiểu Chủng viện Piô XII năm 1959 (Hà Nội)
Vào ĐCV Thánh Piô X năm 1967
Được thụ phong linh mục ngày 03/12/1975 tại nhà thờ Tân Hiệp
Sau đó, Cha đã từng phục vụ:
1/ Giáo xứ Ngọc Thạch (từ 1976 – 1979)
2/ Giáo xứ An Sơn (1979-2008)
3/ Tòa Giám Mục (2008 - 01/09/2018)

Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Cố Phanxicô Xaviê.
Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Phanxicô Xaviê mau về hưởng Tôn nhan Chúa.

Long Xuyên ngày 02/09/2018
TGM kính báo