Đức Hồng Y Beniamino Stella, tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ, đã cử hành Thánh Lễ hôm 4 tháng Giêng tại Đại Chủng viện Pháp ở Rôma.

Không bao giờ được “bỏ qua tầm quan trọng của Chúa Giêsu”, Đức Hồng Y nhấn mạnh như trên, khi ngài kêu gọi các chủng sinh phải tăng cường mối quan hệ của họ với Chúa Kitô thông qua việc cầu nguyện và đọc Thánh Kinh.

Đức Hồng Y Stella nói thêm: “Chúng ta có thể là những nhà quản trị giỏi, có được những tước vị quan trọng, có phẩm chất của một người quản lý, hoặc cũng có thể là những chuyên gia về phụng vụ và các nghi thức thiêng liêng, nhưng nếu không có Chúa Giêsu thì sẽ không có chức tư tế đích thực.”