Đức Cha Phê rô Huỳnh Văn hai chủ sự Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 80 năm thành lập Giáo Phận Vĩnh Long (08.01.1938 - 08.01.2018) tại Thánh Đường Chính Tòa Vĩnh Long vào lúc 09h00' ngày 08.01.2018 - vào lúc 08h00' chương trình Diễn Nguyện Hướng tới 80 Năm Hồng Ân.

Xin xem từ lúc 8h sáng thứ Hai 08/01/2018