Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


Hát Giáng Sinh - Cộng Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức, Montclair, San Bernadino, CA ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Cùng Đi Belem

Sáng Tác: Lm Hoài Đức & Vĩnh Phước

Trình Bày: Ca Đoàn Hiển Linh, Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Montclair

Trước Nôi Rơm Hèn

Sáng Tác: Thanh Thanh

Trình Bày: Ca Đoàn Hiển Linh, Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Montclair

và toàn thể giáo dân cùng hát bài Đêm Thánh Vô Cùng Mừng Chúa Giáng Sinh