Hôm thứ Năm 28 tháng 9, Đức Ông Dario Edoardo Viganò, Tổng trưởng Bộ Truyền Thông đã có một bài nói chuyện trong một cuộc hội thảo ở Milan với tựa đề “Báo chí trong thời đại tin giả”.

Đức Ông Viganò bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thật và việc phải kiểm tra kỹ lưỡng các nguồn tin trong thời đại tràn lan các tin giả như hiện nay. Ngài nói rằng “cần ghi nhớ rằng việc xác minh các nguồn tin là một nguyên tắc chủ đạo của báo chí, trong thời buổi đương đại khi mà sự thật thông tin có nguy cơ trở thành một khía cạnh thứ yếu.”

Đức Ông Tổng Trưởng nhận xét rằng “vì sự tiến hóa liên tục của công nghệ thông tin, ngày càng nhiều những nguyên tắc trong quá khứ đang bị bỏ qua”. Những ảnh hưởng tai hại mà kỷ nguyên tin giả đang gây ra trên thế giới nhắc chúng ta nhớ rằng “cần phải khôi phục lại những nền tảng đạo đức và tính chuyên nghiệp của báo chí dựa trên việc xác minh nguồn gốc của tin, cũng như các nguyên tắc khác.”

Đức Ông Tổng Trưởng cũng nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải có một tư duy phê phán về phía người sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là những người thường chia sẻ các thông tin với người khác mà đôi khi chẳng chú ý gì nhiều đến văn bản.