Đức Giáo Hoàng kêu gọi một "sự Quân Bình Thích Hợp" đối với Căn tính các Dân Tộc.

VATICAN (Zenit. org) Huấn từ Đức Gioan Phaolô II đưa ra Chúa Nhật 16/1 khi đọc kinh Truyền Tin trưa với khách hành hương tập họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

* * *

1. Hôm nay Giáo Hội cử hành Ngày Thế Giới các người Di Dân và Tị nạn. Trong sứ điệp tôi đã viết dịp này, tôi đã muốn nhấn manh tầm quan trong của sự hội nhập giữa các dân tộc, sự hôi nhập kêu gọi phải có quân bình thích hợp giữa sự tôn trọng căn tính mình và sự công nhận căn tính người khác.

Tôi gởi một lời chào chân tình tới tất cả những người di dân và tôi muốn qua sự đối thoại, sự thông cảm và hiểu biết giữa các nền văn hóa tăng trưởng.

2. Sau Ngày quan trọng Đối thoại Do thái-Kitô hữu, ngày mai 18 tháng Giêng, sẽ bắt đầu Tuần Cầu Hiệp Hiệp Nhất Kitô hữu hằng năm, với chủ đề "Chúa Kitô, Nền tảng Duy Nhất của Giáo hội" ( x. 1 Cor,3: 1-23).

Tôi mời mỗi công đồng dâng hiến những cử chỉ có ý nghĩa về sự gặp gở và sự đối thoại đại kết, và cầu xin Chúa ban ân huệ hiệp nhất hoàn hảo giữa các môn đệ Chúa Kitô.

3. Chúng ta hãy phó thác trong Mẹ Maria những biến cố thuộc tính giáo hội quan trọng này. Mong sao sự cầu bàu từ mẫu của Mẹ giúp các người Kitô hữu nên một lòng và một linh hồn (x. Cv4:32) và tất cả mọi người tăng trưởng trong tình liên đới hầu xây dựng một thế giới hoà bình.