THÁNG GIÊNG 2005
9-14/1 : Tuần lễ Nhận Thức Ơn Kêu Gọi trên toàn quốc Hoa Kỳ
10/1: Diễn đàn Đường Hướng cho Giáo Lý Viên trên toàn quốc Hoa Kỳ tại Baltimore
10-15/1: Hội Nghị Phụng Vụ miền Đông Nam Hoa Kỳ tại Dallas.
13/1: Lễ thụ phong cho Giám Mục Frederick F. Cambell tại Columbus, bang Ohio.
14/1: Lễ cầu hồn cho những người tử nạn trong trận động đất và sóng thần tại Đông Nam Á, được tổ chức tại Đền Thánh Phêrô- Vatican do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano chủ sự,
16/1: Hội Nghị Sinh Viên Lãnh Đạo Công Giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ tại Denver
14-19/1: Hội Nghị Công Giáo Toàn Quốc cho người điếc tại Colorado Springs.1
17/1: Ngày tưởng nhớ Mục Sư Luther King Jr.
17/1: Lễ thụ phong Tổng Giám Mục cho Giám Mục Wilson Gregory, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, cho Tổng Giáo Phận Atlanta
16-21/1: Khóa học “Mục Vụ cho Giáo Xứ Ngày Nay” tại Jachsonville, Fla, do Trung Tâm Mục Vụ Đời Sống Toàn Quốc bảo trợ.
18-25/1: Tuần lễ Cầu Nguyện Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu.
21-23/1: Diễn Đàn hàng năm cho Hội Đồng Công Giáo Quốc Gia về tác hại của rượu và những vấn đề liên quan đến ma túy tại Winter Park, Fla.,
23-24/1: Đêm toàn quốc canh thức cầu nguyện cho sự sống được tổ chức tại Washington, Hoa Kỳ.
24/1: Tuần Hành Bảo Vệ Sự Sống tại Washington.
25-28/1: Hội Nghị Thường Niên cho các Tuyên Úy tại Phi Trường ở North Palm Beach, Fla.,
28/1: Bữa cơm tối gây quỹ của các Hồng Y Hoa Kỳ tại Miami.
28-31/1: Hội Thảo Thường Niên các trường Đại Học Công Giáo tại Washington.
30/1- 5/2: Tuần lề cho các trường Công Giáo.
31/1-3/2: Hội Nghị Tổ Chức Quốc Gia cho các Giáo Sĩ Công Giáo Tiếp Tục Chương Trình Giáo Dục tại Miami.


THÁNG HAI 2005
Tháng dành cho báo chí Công Giáo.


3-6/2: Hội Nghị chuyên đề về cộng đồng, văn hóa và truyền thông cho các ban quản trị trường trung học tại San Antonio.
4-6/2: Hội Nghị Giáo Dục Tôn Giáo thuộc vùng dọc theo bờ biển phía Đông tại Washington.
6/2: Ngày Thế Giới cho Đời Thánh Hiến.
9/2: Tết Ất Dậu
9/2: Thứ Tư Lễ Tro.
13-19/2: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và các giáo sĩ Giáo Triều Roma tham dự tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2005.
18-20/2: Hội Nghị Giáo Dục Tôn Giáo bang Los Angeles tại Anaheim, California.
18-20/2: Hội Thảo ngành giáo dục Công Giáo cấp cao về Công Lý Hòa Bình và Công Giáo Xã Hội do các Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ bảo trợ, được tổ chức tại Washington Hoa Kỳ.
20-23/2: Hội học các thừa tác vụ Công Giáo Xã Hội tại Washington Hoa Kỳ.
21/2: Ngày kỷ niệm các Tổng Thống tại Hoa Kỳ.
21-25/2: Diễn Đàn Quốc Tế về Giáo Dục Công Giáo cho Người Lớn tại Pasaden, Cali
22/2: Thụ phong Giám Mục Michael j. Bransfield cho giáo phận Wheeling-Charleston, W.Va., Hoa Kỳ
27/2-1/3: Ngày dành cho các Nghị Viên Quốc Hội được Văn Phòng Giáo Dục của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, được tổ chức tại Washington Hoa Kỳ
28/2-3/3: Hội Nghi cho các Giám Mục về mối liên hệ giữa Công Giáo và Hội Giáo tại Washington. Hoa Kỳ


THÁNG BA 2005


3-5/3: Hội nghị Mục Vụ Vùng Đại Hồ tại Itasca, Ill., Hoa Kỳ
3-6/3: Diễn Đàn về tinh thần và căn tính cho các linh mục địa phận, được tổ chức tại Denver Hoa Kỳ
10-13/3: Hội nghị Hội Đồng Cố Vấn Giám Mục Hoa Kỳ tại Baltimore.
13-15/1: Đối Thoại Thần Học nhân kỷ niệm 40 năm Thông Điệp “Nostra Aetate” Tuyên ngôn đến Sự Liên Hệ giữa Giáo Hội với các Tôn Giáo ngoài Kitô Giáo.
15-17/3: Hội Nghị các Ủy Ban Điều Hành của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tại Washington.
16-19/3: Hội Nghị Quốc về “Lời Kêu Gọi cho Công Lý: Gia sản sau 40 năm Thông Điệp “Gaudium et spes” tại Vatican.
17-18/3: Hội nghị các nhà báo Công Giáo do Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ tổ chúc tại Washington.
21/3: Bắt đầu Tuần Thánh 2005.
27/3: Lễ Phục Sinh
29/3-1/4: Hội Nghị Thường Niên Tổ Chức Giáo Dục Công Giáo Toàn Quốc Hoa Kỳ tổ chức tại Philadelphia.


THÁNG TƯ 2005.


5-8/4: Hội nghị thường niên Tông Đồ cho Người Đi Biển tại Hoa Kỳ được tổ chức tại Vallejo, California.
9-13/4: Hội nghị thường niên các Tuyên Úy Công Giáo Toàn Quốc tổ chức tại Albuquerque, N.M.
10/4: Ngày dành cho Giáo Sĩ Toàn Quốc.
10-13/4: Hội nghị thường niên cho Hoạch Định Mục Vụ và Hội Đồng Phát Triển tại Milwaukee Hoa Kỳ.
10-14/4: Hội Nghị Lãnh Đạo Giáo Lý Viên Tòan Quốc tại Louiville, Ky., Hoa Kỳ.
11-14/4: Đối Thoại của các vị giám đốc Tông Đồ cho ngành du lịch được tổ chức tại Orlando, Fla., Hoa Kỳ.
15/4: Giỗ trọng thể 20 năm cố Linh Mục Nhạc Sĩ Gioankim Lương Hoàng Kim. (15/4/1985- 15/4/2005).
17/4: Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Kêu Gọi.
19-24/4: Hội Nghị Quốc Tế cho các Tuyên Úy Công Giáo ngành hàng không và các
25/4: Ngày Anzac của Úc.


THÁNG NĂM
5/5: Thứ Năm lễ Chúa Thăng Thiên.
8/5: Ngày dành cho các người mẹ- Mother’s Day.
12-14/5: Triệu tập các chương trình Công Giáo dành cho di dân có liên hệ với CLINIC được tổ chức tại Portland, Ore., Hoa Kỳ.
15/5: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
15-20/5: Chương Trình dành cho các nhân viên điều hành Y Tế Công Giáo tổ chức tại New York.
22-24/5: Hội Nghị Tòan Quốc cho những người làm việc cho Công Lý do Ủy Ban Liên Tôn Tòan Quốc bảo trợ, được tổ chức tại Chicago, Hoa Kỳ.
25-27/5: Hội Nhị các nhà báo Công Giáo được tổ chức tạo Orlando.


30/5: Ngày tưởng niệm thương binh liệt sĩ tại Hoa Kỳ.


THÁNG SÁU 2005.


2-4/6: Hội nghị về “Giảng Dạy, Đức Tin và Phục Vụ: Những Nền Tảng cho Tự Do” tại Portland, Ore., Hoa Kỳ,m dưới sự bảo trợ của Trung Tâm Đời Sống Văn Minh Công Giáo và Văn Hóa Hoa Kỳ tại Portland cùng với Trung Tâm Đạo Đức và Văn Hóa của Đại Học Notre Dame.
2-5/6: Hội nghị thường niên các tổ chức quốc gia dành cho Mục Vụ Giáo Dân được tổ chức tại New Orleans, Hoa Kỳ.
5-8/6: Hội nghị thường niên của tổ chức y tế Công Giáo tổ chức tại San Diego, Hoa Kỳ.
9-12/6: Hội Nghị Thần Học Công Giáo Hoa Kỳ tại St Louis.


12-14/6: Tham luận thần học dành cho giám mục nhân kỷ niệm 40 năm ban hành hiến chế “Dei Verbum, được tổ chức tại Notre Dame, Ind., Hoa Kỳ.


15-18/6: Hội nghị mùa Xuân của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, được tổ chức tại Chicago.
16-19/6: Hội nghị cho các giảng viên dạy tôn giáo và các thừa tác vụ tại các khuôn viên đại học
21-24: Hội nghị thường niên Tổ Chức Công Giáo cho các Giám Đốc tại điạ phận về Thừa Tác Vụ dành cho người Hispanic.
23-26/6: Hội nghị bán quốc gia dành cho di dân, dưới sự bảo trợ của các ủy ban di dân của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và Hội Đồng Giám Mục Mễ Tây Cơ.
24-26/5: Hội Nghị Toàn Quốc của người Công Giáo Trung Hoa tại Seatle, Hoa K`y.
25-28/6: Hội Nghị Toàn quốc Giáo Dục Truyền Thông tại San Francisco, Hoa Kỳ.
27/6- 1/7: Hội nghị toàn quốc dành cho các Nhạc Sĩ dành cho Mục Vụ, được tổ chức tại Milwaukee.


THÁNG BẢY 2005
4/7: Ngày Độc Lập tại Hoa Kỳ.
8-10/7: Hội nghị toàn quốc sự đối mặt với hôn nhân trên thế giới, được tổ chức tại Towon, Md., Hoa Kỳ.
10-12/7: Hội nghị về “Lực Sĩ và Truyền Giáo của Trường Công Giáo” tổ chức tại Aston, Pa., Hoa Kỳ.
15-19/7: Hội nghị các phong trào Gia Đình Kitô về hôn nhân và đời sống gia đình tại Inverness, Ill., Hoa Kỳ.


18-22/7: Học hỏi về cương vị lãnh đạo và phát triển tại Danville, California dưới sự bảo trở của Hội Đồng Cương Vị Lãnh Đạo Công Giáo Quốc Tế.


THÁNG TÁM 2005
2-4/8: Hội nghị Hội Hiệp Sĩ Columbus tại Chicago.
3-6/8: Hội Nghị các Bề Trên Dòng Nam tại Scottsdale, Ariz., Hoa Kỳ.
16-21: Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Cologne, Đức Quốc với sự tham dự của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
19-23/8: Hội nghị thường niên của Hội Đồng Lãnh Đạo các Dòng Nữ được tổ chức tại Anaheim, California.
24-27/8: Hội nghị thường niên của Tổ Chức Mục Vụ Ngành Hàng Hải Bắc Mỹ, được tổ chức tại Montreal, Canada.

THÁNG CHÍN 2005


8-11/9: Hội thảo Hội Đồng Cố Vấn Quốc Gia của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tại Baltimore.
13-15/9: Hội thảo Ủy Ban Điều Hành của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
15-18/9: Buổi triệu tập Thường Niên các cơ quan Bác Ái Công Giáo Hoa Kỳ tại Phoenix.
18/9: Ngày Tòan Quốc dành cho Giáo Lý Viên.
19-23: Hội Nghị Thường Niên của các Tuyên Úy Hàng Không Dân Sự của các tổ chức Quốc Tế nhóm họp tại Manchester, Anh Quốc.
21-24/9: Mừng 25 năm thành lập Tổ Chức Thừa Tác Vụ Đời Sống Gia Đình Công Giáo, được tổ chức tại Chicago Hoa Kỳ.
23-25/9: Hội nghị thường niên các Học Giả Công Giáo tại Charlotte, N.C., Hoa Kỳ.


24-29/9: Hội nghị toàn quốc các Giám Đốc về Ơn Gọi trong Giáo Phận, nhóm họp tại Tampa, Fla., Hoa Kỳ.
25-28/9: Hội thảo thường niên các hội đồng quản trị tài chính Giáo Phận tại Orlando, Fla.


THÁNG MƯỜI 2005.


2/10: Chúa Nhật Tôn Trọng Đời Sống.


2-5/10: Hội Nghị Thường Niên Hội Đồng Cương Lãnh Công Giáo Quốc Tế tại San Francciso.
2-29/10: Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể được tổ chức tại Vatican:
13-16/10: Hội Nghị Truyền Giáo năm 2005 tại Tucson, Ariz.
24/10: Ngày Thế Giới Truyền Giáo.
28-30/10: Hội thảo thường niên của Các Tổ chức Triết Học Công Giáo Hoa Kỳ tại Notre Dame.


THÁNG MƯỜI MỘT.


1/11: Lễ Các Thánh Nam Nữ.
2/11: Lễ cầu cho các linh hồn đã qua đời.
11/11: Ngày Cựu Chiến Binh tại Hoa Kỳ.
14-17:/10 Hội Nghị mùa Thu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, được tổ chức tại Washington
24/11: Ngày Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ.


THÁNG MƯỜI HAI


1/12: Ngày Quốc Tế chống bệnh Siđa.
8/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
25/12: Lễ Giáng Sinh.