Thông cáo của Tòa Thánh về Venezuela
LM. Trần Đức Anh OP8/4/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

VATICAN. Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng nhân quyền, tự do, hiến pháp hiện hành và ngưng quốc hội lập hiến mới bầu lên để thay đổi hiến pháp quốc gia.

Trong thông cáo công bố hôm 4-8-2017, Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rằng:

”Tòa Thánh tái bày tỏ quan tâm sâu xa vì tình trạng cực đoan hóa và tầm trọng hóa cuộc khủng hoảng tại Cộng hòa Venezuela, làm gia tăng số người chết, bị thương và bị tù. ĐTC, trực tiếp và qua Phủ Quốc Vụ khanh, theo dõi sát tình trạng đó với những biến chuyển về mặt nhân đạo, xã hội, chính trị, kinh tế và cả về mặt tinh thần, và ngài liên tục cầu nguyện cho đất nước Venezuela cùng với tất cả mọi người dân nước này, đồng thời mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện sốt sắng cho ý nguyện đó.

Tòa Thánh cũng xin tất cả các tác nhân chính trị, và đặc biệt là chính phủ Venezuela hãy đảm bảo sự tôn trọng hoàn toàn các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, cũng như hiến pháp hiện hành; cần tránh hoặc hãy ngưng những sáng kiến đang tiến hành như Hiến Pháp mới, thay vì tạo điều kiện cho hòa giải và hòa bình, thì lại càng nuôi dưỡng bầu không khí căng thẳng và đụng độ, làm tổn hại đến tương lai; cần tạo những điều kiện để có một giải pháp thương thuyết phù hợp với những đường hướng được trình bày trong thư của Phủ Quốc vụ khanh ngày 1 tháng 12 năm 2016, để ý đến những đau khổ trầm trọng của dân chúng vì những khó khăn trong việc kiếm lương thực và thuốc men và vì thiếu an ninh.

Sau cùng, Tòa Thánh tha thiết yêu gọi toàn thể xã hội hãy tránh mọi hình thức bạo động, đặc biệt Tòa Thánh kêu gọi các lực lượng an ninh hãy tránh dùng võ lực thái quá và không tương ứng”

See Also

7/31/2017
Venezuela: Các giám mục muốn giải thoát đất nước khỏi chủ nghĩa cộng sản vả chủ nghĩa xã hội
Chân Phương
7/22/2017
Quốc Hội Venezuela giải tán Tối Cao Pháp Viện bầu ra Tối Cao Pháp Viện mới
Đặng Tự Do
7/22/2017
Tình hình tại Venezuela đang diễn biến nhanh chóng. Nicolás Maduro muốn xin lưu vong tại hải ngoại
Đặng Tự Do
7/23/2017
Nicolás Maduro thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Tòa Thánh
Đặng Tự Do
7/21/2017
Đức Hồng Y Quốc vụ khanh liên đới với ĐHY Sabino, Venezuela
LM. Trần Đức Anh OP
7/18/2017
Dân chúng Venezuela trốn trong nhà thờ sau khi cảnh sát bắn chết người
Đặng Tự Do
7/11/2017
Các Giám Mục Venezuela kêu gọi Maduro nên dẹp trò hề Quốc Hội Lập Hiến
Đặng Tự Do
6/3/2017
Venezuela: Đã thấy quan tài vẫn chưa đổ lệ
Đặng Tự Do
5/9/2017
Đức Tổng Giám mục Roberto Lucker nói Nicolas Maduro không thể đàn áp các cuộc biểu tình
Đặng Tự Do
5/9/2017
Thư Đức Thánh Cha gửi các Giám Mục Venezuela
LM. Trần Đức Anh OP
5/6/2017
Chính phủ Venezuela mở cuộc tấn công hàng giáo phẩm Công Giáo để trốn tránh trách nhiệm về cuộc khủng hoảng
Đặng Tự Do
5/2/2017
Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela lợi dụng Đức Giáo Hoàng
Đặng Tự Do
5/1/2017
Venezuela: Đức Thánh Cha kêu gọi một giải pháp thương thuyết và chấm dứt bạo động
Bùi Hữu Thư
4/21/2017
Hội Đồng Giám Mục Venezuela khẳng định: Bất tuân dân sự là cần thiết để lật đổ chế độ độc tài
Đặng Tự Do
4/16/2017
Ủng hộ viên của tổng thống Nicolas Maduro tấn công Đức Hồng Y Jorge Urosa Savino ngay trong thánh lễ
Đặng Tự Do
3/28/2017
Thủ đô Caracas của Venezuela là thành phố bạo lực nhất trên thế giới
Nguyễn Long Thao
3/7/2017
Tổng Giám Mục Venezuela : Ngày càng có nhiều người tìm đồ ăn trong đống rác
Nguyễn Long Thao
1/31/2017
Venezuela đang có một cuộc 'tắm máu', theo Đức Tổng Giám mục Santana.
Kateri Diễm Châu
1/20/2017
Đặc sứ của Đức Thánh Cha không muốn bị làm bung xung cho Nicolas Maduro
Đặng Tự Do
1/20/2017
Tình hình Venezuela bế tắc hơn, đặc sứ cuả ĐGH không tới dự buổi họp hoà giải.
Kateri Diễm Châu